De Keuzegids concludeert (met oude gegevens): de HvA scoort ondermaats

30 oktober 2019
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Heleen Gorris
Op
30 oktober 2019

‘Matig’, dat is de beoordeling waarmee de HvA dit jaar onderaan de ranglijst in de Keuzegids hbo staat. Dat oordeel hangt wel sterk aan studenttevredenheid, en daarvoor zijn verouderde gegevens gebruikt.

In de Nationale Keuzegids hbo staat jaarlijks een beoordeling van de kwaliteit van alle Nederlandse hogescholen. Daarvoor werden dit jaar bij de HvA 49 opleidingen bekeken. De Keuzegids kijkt naar hoeveel studenten in vijf jaar afstuderen (studiesucces), baankansen en de studenttevredenheid. Dit jaar scoorde geen enkele opleiding bovengemiddeld.

 

De HvA staat dan ook helemaal onderaan de ranglijst en heeft volgens de Keuzegids over de hele linie een verbeterslag te maken. De grootste onvrede zit bij de economieopleidingen. Studies als Finance & Control en Bedrijfskunde worden door studenten als zwak bestempeld.

De Vereniging Hogescholen heeft zich teruggetrokken uit de NSE 2019 vanwege de betrouwbaarheid

Nationale Studenten Enquête

Daar moet wel een belangrijke kanttekening bij worden geplaatst. Want in het oordeel van de Keuzegids weegt de studenttevredenheid extra zwaar. Deze score vormt 70 procent van het eindoordeel.


En juist de cijfers over studenttevredenheid zijn verouderd. De Keuzegids heeft ervoor gekozen om de studenttevredenheidscijfers uit de Nationale Studenten Enquête 2018 te gebruiken. Dat zijn de recentste cijfers, omdat eerder dit jaar bekend werd dat de hogescholen zich terugtrokken uit de NSE 2019, omdat er problemen waren met de betrouwbaarheid van de enquête.

Dat de hogescholen stopten met de NSE had te maken met meerdere klachten van studenten en hogescholen over het invullen van de enquête. Zo zouden niet alle studierichtingen in de vragenlijst staan, werkt de vragenlijst niet goed op mobiele apparaten en zouden er problemen zijn met de nieuwe privacywet AVG.

 

Er zijn dus geen cijfers uit 2019 over studenttevredenheid die verzameld zijn door een externe organisatie. De HvA heeft wel zelf een onderzoek uit laten voeren onder studenten via hun eigen onderzoeksbureau. Opvallend is dat ook uit dit onderzoek naar voren komt dat studenten van de Faculteit Business & Economie het minst vaak tevreden zijn ten opzichte van andere faculteiten. Een van de signalen is ook dat de studenttevredenheid redelijk constant is gebleven in de jaren 2017 tot 2019, en niet ineens heel erg toe- of afneemt.

De HvA weegt studenttevredenheid bij het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs minder zwaar dan de Keuzegids. ‘Studiesucces en positie op de arbeidsmarkt wegen even zwaar’, zegt woordvoerder Wouter Rutten.

 

Ondanks de problemen met de NSE is de Keuzegids hbo 2020 dit jaar wel gepubliceerd. ‘De gegevens van de studenttevredenheid zijn inderdaad verouderd’, erkent Mark van Hees van de Keuzegids. ‘De gegevens over studiesucces, loopbaankansen en accreditaties zijn wel allemaal actueel, dus er is voor gekozen de nieuwe studenten toch een actuele gids te bieden. Het feit dat wij voor aankomende studenten een gids maken is ook de reden dat wij een hogere waarde aan studenttevredenheid toekennen. Voor nieuwe studenten is de mening van huidige studenten het belangrijkst.’

 

De HvA zegt in een reactie op de Keuzegids 2020 dat ‘elk onderzoek en elke uiting van ontevredenheid ons aan[zet] tot verdere verbetering van onze onderwijsorganisatie’.