Over HvanA

Welkom bij HvanA, jouw onafhankelijke bron voor nieuws en verhalen over de Hogeschool van Amsterdam. Ons doel is om (a) de informatie- en nieuwsvoorziening te stimuleren en (b) de dialoog binnen de hogeschool te bevorderen.

 

Onafhankelijk

HvanA is een nieuwsorganisatie die onafhankelijke journalistiek bedrijft met professionele journalisten. Onze onafhankelijkheid is vastgelegd in een redactiestatuut, dat ervoor zorgt dat de inhoud van onze publicaties altijd onafhankelijk blijft.

 

Onze redacteuren zijn niet in dienst van de HvA, maar werken voor de stichting HvanA. Op de HvanA-redactie werken zowel ervaren als jonge, beginnende journalisten. Daarnaast maken we samen met studenten en medewerkers content. Tips, mooie verhalen of beelden van de HvA zijn altijd welkom.

 

HvanA heeft geregeld ook stageplaatsen en leerling-redacteuren

 

Disclaimer
Onze redactie wordt regelmatig benaderd voor het aanpassen van gepubliceerde teksten, het verwijderen van beeld van personen en het weghalen van namen. In principe verwijdert HvanA geen artikelen of delen daarvan van haar site en de gebruikte social media. Dat is in lijn met uitspraken van rechters over het maatschappelijke belang van een compleet en integer online raadpleegbaar archief.

 

Inhoudelijke aanpassingen doet HvanA wel als er sprake is van feitelijke onjuistheden. Wie zich door een publicatie persoonlijk en ernstig benadeeld voelt, kan daar een met redenen omkleed verzoek tot verwijdering of aanpassing indienen bij de hoofdredactie. Alleen schriftelijk gemotiveerde verzoeken, geadresseerd aan info@hvana.nl worden in behandeling genomen.

 

Auteursrecht

Op de foto’s en teksten op deze website rust, tenzij expliciet anders vermeld, auteursrecht. Deze mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

 

De stichting HvanA is opgericht op 31 december 2020. Daarvoor verzorgde de stichting Folia Civitatis met het blad Folia de onafhankelijke informatievoorziening over de HvA. Tussen 1996 en 2011 verscheen het weekblad Havana, het weekblad voor studenten en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam