Colofon

HvanA is het online magazine voor de Hogeschool van Amsterdam en wordt uitgegeven door de onafhankelijke Stichting HvanA

 

Redactieadres

Leeuwenburg B8.02-B8.04
Weesperzijde 190
1097DZ Amsterdam
020 525 3981

 

Postadres
HvanA
Postbus 15890
1001 NJ Amsterdam

 

Heb je een vraag, opmerking of tip voor de redactie?
Mail naar info@hvana.nl of bel 020 525 3981. 

 

Hoofdredacteur-directeur Daniël Rommens (a.i.)

Redactie Esra Can (videoredacteur), Tom Navis (stagiair), Kyrie Stuij (eindredacteur), Marloes van de Wakker (leerling-redacteur), Rutger Wallinga (leerling-redacteur) & Benne van de Woestijne

Secretariaat Stephanie Gude

Columnisten Raúl Inzaurralde, Julia Kroonen & Sofia Sabbar

 

Ontwerp en web development Verve

Advertenties Regionale adverteerders - Wouter Breebaart (06-24431287 of wouter@folia.nl) / Landelijke adverteerders - Bureau van Vliet (zandvoort@bureauvanvliet.com)

 

Uitgever Stichting HvanA

Bestuur HvanA Elijah Alvares, Sander Nieuwland & Ramon Puras (voorzitter)

Redactieadviesraad Henrik van de Pol & Saskia Stoker (redactieraad@hvana.nl)

 

Disclaimer
Onze redactie wordt regelmatig benaderd voor het aanpassen van gepubliceerde teksten, het verwijderen van foto’s van personen en het weghalen van namen uit teksten. In principe verwijdert HvanA geen artikelen of delen daarvan van haar site of van onze oude site. Inhoudelijke aanpassingen doet HvanA alleen als er sprake is van feitelijke onjuistheden. Wie zich door een publicatie persoonlijk en ernstig benadeeld voelt kan daar een met redenen omkleed verzoek tot verwijdering of aanpassing indienen bij de hoofdredactie. Alleen schriftelijke verzoeken, geadresseerd aan info@hvana.nl worden in behandeling genomen.

 

Op de foto’s en teksten op deze website rust, tenzij expliciet anders vermeld, auteursrecht. Deze mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de auteur.