Nieuwe ombudsfunctionaris van de HvA is er straks ook voor studenten

23 april 2024
Beeld:

Triki Design

Geplaatst door
Benne van de Woestijne
Op
23 april 2024

Per 1 juni 2024 kunnen studenten van de HvA met hun klachten terecht bij een ombudsfunctionaris. Jacqueline Schoone, een ervaren HR-professional, gaat HvA’ers helpen die bij een probleem of geschil iemand vertrouwelijk willen inschakelen.

Deze dienstverlening was er nog niet voor HvA-studenten, terwijl medewerkers al wel terechtkonden bij een ombudsfunctionaris. Jacqueline Schoone gaat vanaf juni beide taken combineren en moet op die manier haar steentje bijdragen aan een veiligere HvA.

 

Schoone heeft al meerdere jaren ervaring als ombudsfunctionaris in het hoger onderwijs. Op dit moment werkt ze nog als ombudsfunctionaris bij zowel de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Wageningen University en de Vrije Universiteit. Zodra ze haar taken daar heeft afgerond, begint ze met haar werk voor de HvA. 

 

Het nut

Wat is het nut van zo’n ombudsfunctionaris? Als studenten advies zoeken of een klacht hebben over de HvA, een docent, mentor of iemand anders, en daar niet direct met die persoon uit (denken te) komen, kunnen ze straks een beroep doen op Schoone. 

 

Die kijkt dan vertrouwelijk en als ‘neutrale partij’ naar de vraag of het geschil. Schoone kan hierover adviseren en ook besluiten een onderzoek in te stellen. Het kan bijvoorbeeld gaan over vermeende misstanden, grensoverschrijdend gedrag of andere vormen van sociale onveiligheid.

 

Een ombudsfunctionaris bekijkt in zulke gevallen welk gedrag er heeft plaatsgevonden, of dat toelaatbaar is en of iemand ergens schuld aan heeft. Studenten kunnen zulke zaken ook bespreken met een vertrouwenspersoon, maar een ombudsfunctionaris wordt vaak als onpartijdiger geacht.

 

Ook kan de ombudsfunctionaris onderzoek doen, eventueel op eigen initiatief, waar dat niet de taak is van een vertrouwenspersoon. Het idee is uiteindelijk dat de HvA daar als geheel beter en veiliger van wordt. 

 

Zoektocht

Het heeft allemaal wel even geduurd voordat de hogeschool bij Schoone uitkwam. Al in 2015 drong de centrale medezeggenschapsraad van de HvA aan op een ombudsfunctionaris voor studenten, in de zomer van 2022 stemde het College van Bestuur uiteindelijk in met het idee. Nu, bijna twee jaar later, is de juiste persoon voor de job gevonden.  

Beeld: Charlotte Brand Fotografie | Jacqueline Schoone

Ook was het in eerste instantie de bedoeling dat studenten hun eigen, aparte ombudsfunctionaris zouden krijgen, maar later veranderden de plannen. De stafafdeling Human Resources en Studentenzaken besloten in 2023 ‘na een gezamenlijke verkenning’ dat het beter was dat iemand zowel studenten als medewerkers zou gaan helpen. 

 

Schadelijke patronen

Schoone gaat zich als ombudsfunctionaris niet alleen verdiepen in individuele gevallen, ze wil de hogeschool juist ook als bredere organisatie onder de loep leggen. 

 

In een persbericht van de HvA stelt zij dat het haar aanspreekt om ‘gebleken ineffectieve en soms schadelijke patronen en structuren te doorbreken, als neutrale en onpartijdige persoon. Maar ook als adviseur, bemiddelaar en onderzoeker.’ Schoone neemt de functie over van Agnita Mur, die de functie tijdelijk waarnam, meldt de HvA in het bericht. 

 

De hoop is natuurlijk dat HvA-studenten haar straks kunnen vinden. Juist dat werd de afgelopen jaren benoemd als een van de pijnpunten wat betreft de sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Veertig procent van de studenten zou niet goed weten waar je te moeten melden als je een klacht hebt, volgens de Onderwijsinspectie (cijfers: 2023). 

 

De HvA is niet de eerste onderwijsinstelling die een ombudsfunctionaris voor studenten aanstelt. Vrijwel alle universiteiten hebben al zo iemand, onder hogescholen is het nog wat minder gangbaar. Er zijn ook instellingen die specifiek een studentenombudsfunctionaris hebben, zoals de Radboud Universiteit.