Mening: het noodlijdende platform ScienceGuide verdient steun van de HvA

30 januari 2024
Beeld:

Pepijn Kouwenberg | ScienceGuide moet stoppen

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
30 januari 2024

Studentendecaan Dinant Leegstra wist even niet wat hij zag toen hij las dat ScienceGuide, een nieuwsmedium voor het hoger onderwijs, moet stoppen wegens een tekort aan geld. In deze opinie bepleit hij dat de HvA haar steentje bij zou moeten dragen om het platform te redden. 

ScienceGuide moet stoppen per 17 februari door geldgebrek, zo las ik in een bericht op hun website op 24 januari 2024. Dat was even slikken. Het was extra slikken toen ik erachter kwam dat de HvA op dit moment niet financieel bijdraagt aan dit gewaardeerde nieuwsmedium, dat al 26 jaar lang veel aandacht heeft voor kennisuitwisseling in het hoger onderwijs.

 

Zeven andere hbo-instellingen leveren wel hun bijdrage aan ScienceGuide, de HvA doet dit (nog) niet. Het blijkt om een relatief laag bedrag te gaan, 15.000 euro per jaar. Bij deze wil ik lezers van dit bericht vragen om ScienceGuide te steunen, maar vooral wil ik de HvA bewegen een duit in het zakje te doen. Zonder steun zal het medium namelijk ophouden te bestaan. 

 

Dat zou ontzettend zonde zijn. ScienceGuide heeft er namelijk aan bijgedragen dat ik mijn werk op de HvA beter kon doen. Als studentendecaan heb ik in de loop der jaren dankzij allerlei artikelen en opiniebijdrages op het platform een gefundeerde mening kunnen vormen over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het bindend studieadvies (BSA).

 

Door te lezen wat onderzoekers van het Erasmus MC op ScienceGuide over het BSA schreven, kon ik een beter onderbouwd advies geven over het nog bestaande BSA en het doorstroomadvies op de HvA. Opleidingen hebben mede door die aangedragen argumentatie de BSA-norm al iets laten zakken voor het huidige collegejaar. 

15.000 euro per jaar, dat zijn de kosten van een communicatieadviseur die één dag per week dit werk doet

Dat is maar één voorbeeld. Als (student-)onderzoeker werd mijn kennis over studentenbetrokkenheid en studiesucces namelijk ook vergroot door ScienceGuide. Het gaf mij niet alleen inzicht over studentbetrokkenheid bij de HvA, maar binnen het gehele hoger onderwijs in Nederland. ScienceGuide legde de verbinding tussen de verschillende kennisbronnen, waarna ik gemakkelijk de volgende stap kon zetten in mijn onderzoek dat uiteindelijk aanbevelingen opleverde voor onze eigen hogeschool.

 

Wat de website uniek maakt, is de aandacht voor (praktijk)onderzoek. Het Nederlandse hoger onderwijs staat daarin centraal. Ik ken geen alternatief dat dergelijk onderzoek zo toegankelijk over het voetlicht brengt. ScienceGuide is wat mij betreft bij uitstek het platform om te publiceren over onderzoek in het hoger onderwijs in Nederland. Docent-onderzoekers van de HvA doen dat dan ook. 

 

Laten we nog even stilstaan bij de kosten. 15.000 euro, dat zijn zo ongeveer de kosten van een communicatieadviseur die één dag per week wetenschapscommunicatie bedrijft. Met het verschil dat je in dat geval slechts de stand van zaken van de HvA krijgt, terwijl het overzicht van de gehele sector nu juist de meerwaarde biedt bij de uitvoering van mijn werk. Inzichten over het BSA en studentenbetrokkenheid van onderzoekers die werkzaam zijn op meerdere instellingen, dáár leerde ik van! Dat is voor een enkele communicatieadviseur niet te doen, dat moet je samen doen. 

 

Ik hoop van harte dat de gebruikers van ScienceGuide, lezers en publicisten, deze oproep onderschrijven door bijvoorbeeld de centrale medezeggenschapsraad en hun management te laten weten dat zij de website nodig hebben ter ondersteuning van hun werk. Natuurlijk kan iedereen individueel lid worden, maar bij een medium dat relevant is voor de gehele HvA kan de hogeschool zelf ook een duit in het zakje doen.

 

Het rapport Het vizier op scherp van Regieorgaan SIA, voorgezeten door onze oud CvB-voorzitter Huib de Jong, zegt het volgende over communicatie over praktijkonderzoek: ‘Het zou (…) voor het praktijkgericht onderzoek goed zijn als de succesvolle resultaten en de impact die het praktijkgericht onderzoek heeft op de Nederlandse samenleving en economie meer, vaker en duidelijker gecommuniceerd wordt naar stakeholders en het algemene publiek.’

 

Mijn mening: degelijke wetenschapscommunicatie als die van ScienceGuide draagt daaraan bij en verdient steun van onze hogeschool. Je kan lid worden, maar beschouw deze brief vooral als een verzoek aan de HvA om financieel bij te dragen. Laat je steun blijken voor het te laat is. 

 


Deze opinie is geschreven door Dinant Leegstra. Hij werkt sinds 2013 als studentendecaan op de Hogeschool van Amsterdam.