Minder internationale studenten op de HvA? ‘That would be a loss’

16 januari 2024
Beeld:

Pexels

Geplaatst door
Benne van de Woestijne Pepijn Kouwenberg
Op
16 januari 2024

Als het aan de formerende partijen PVV, NSC en BBB ligt, snoeien we het aantal buitenlandse studenten terug en wordt Nederlands weer grotendeels de voertaal. Hoe landt dat bij internationale studenten en opleidingen van de HvA? ‘Ik maak me hier wel zorgen over.’ 

Zijn er te veel internationale studenten in Nederland? Te veel Engelstalige opleidingen? Steeds vaker wordt de internationalisering van ons onderwijs gezien als iets wat eerder problemen oplevert (kamertekort, overvolle opleidingen) dan als een bijdrage aan student en maatschappij.  

 

Zo deed demissionair minister Robbert Dijkgraaf (onderwijs) al een reeks voorstellen om het aantal internationale studenten in Nederland meer ‘in balans’ te brengen. Twee derde van de vakken per bachelor moet bijvoorbeeld in het Nederlands worden gegeven, vindt hij, uitzonderingen daargelaten. Zijn voorstel ligt nu ter advies bij de Onderwijsraad. 

 

Maar hoe gaat dat straks verder? Wordt het de komende jaren écht ‘Nederland eerst’ in het hoger onderwijs? Partijen als de PVV en het NSC, die nu aan de coalitietafel zitten, zien namelijk liever dat de meeste bacheloropleidingen straks alleen nog maar in het Nederlands worden aangeboden. 

 

Zorgen over uitslag

Bij mode-opleiding AMFI, een van de twee bacheloropleidingen aan de HvA die een Engelstalige route bieden, volgt men de ontwikkelingen op de voet. HvanA ging langs en sprak onder meer opleidingsmanager José Teunissen over de huidige situatie (zie video onder). 

De plannen van Dijkgraaf zijn genuanceerd en bieden nog genoeg ruimte voor uitzonderingen, juist ook voor een opleiding als AMFI, verwacht Teunissen. ‘Zeker gezien het aandeel internationale studenten dat wij met onze opleiding leveren maar klein is.’ 

 

Zorgwekkender vindt Teunissen de mogelijke vooruitzichten van een kabinet met PVV, NSC en BBB. Dat zijn toch partijen die vooral de negatieve kanten van al die internationale studenten in Nederland benadrukken. ‘Waar de uitslag van de verkiezingen mogelijk voor ons toe zou kunnen leiden, ja, daar maak ik me wel zorgen over.’  

Waarom zo ongewenst?

Waarom wordt er met de beschuldigende vinger naar internationale studenten gewezen? Ten eerste zou de toegankelijkheid van sommige opleidingen door hun komst onder druk staan. Daarbuiten zijn er te weinig kamers voor alle studenten om in te wonen. 

 

Wat de toegevoegde waarde van Engelse bachelors is, is voor elke opleiding ook niet altijd even duidelijk. Wel vinden internationale studenten steeds vaker een baan in Nederland na hun opleiding hier (inmiddels bijna een op de drie). 

Volgens een nieuwe commissie van de overheid leveren buitenlandse studenten meer op dan dat ze Nederland kosten, al nemen ze natuurlijk wel veel kamers en studieplekken in beslag. Het totale aandeel internationale studenten aan de HvA is overigens slechts vier procent. 

 

Gevraagd naar hun mening over de kwestie stelden enkele internationale studenten van de opleiding Global Sustainable Business Management dat politici hun waarde in moeten zien (zie video). ‘Minder internationale studenten zou een verlies voor Nederland zijn,’ aldus een van hen.  

 

Dat het onderwerp internationale studenten zelf ook bezighoudt, is duidelijk. Het nieuwsmedium voor de Rijksuniversiteit Groningen, Ukrant, berichtte in november dat veel internationals zich minder welkom waren gaan voelen sinds de politiek steeds negatiever over hen is. Uit een enquête zou blijken dat een derde van de respondenten zelfs zou overwegen uit Nederland te vertrekken vanwege de anti-internationale sentimenten.