HvA kritisch op wetsvoorstel, ‘internationale studenten broodnodig’

22 september 2023
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
22 september 2023

De HvA noemt internationale studenten ‘broodnodig’ en vindt dat het hbo wordt ‘afgestraft’ voor wat niet goed gaat in het wo. Dat valt te lezen in een reactie van de HvA op het wetsvoorstel van demissionair minister Robbert Dijkgraaf, genaamd ‘internationalisering in balans’.

‘Internationale oriëntatie is een onlosmakelijk onderdeel van onze kennisinstelling, van ons onderwijs en onderzoek’, aldus de HvA in een reactie op een wetsvoorstel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De HvA schrijft krachtig te willen onderstrepen dat internationale studenten voor de hogeschool, regio en Nederland ‘broodnodig’ zijn. Kortom, de hogeschool is geen voorstander van het wetsvoorstel ‘internationalisering in balans’. 

 

Met de wet, die een oplossing moet bieden voor het hoge aantal internationale studenten in het hoger onderwijs, wil demissionair minister Dijkgraaf zorgen voor een balans tussen voor- en nadelen van internationalisering. De wet maakt dat de regels voor het verzorgen van onderwijs in het Nederlands en een andere taal dan het Nederlands worden aangepast. Daarnaast krijgen instellingen de mogelijkheid om de numerus fixus gerichter in te stellen.

 

Internationalisering

Via internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken. Het doel is de transparantie van het wetgevingsproces te verbeteren en bij te dragen aan de kwaliteit van wetgeving. (bron: overheid.nl)

Middels internetconsultatie kon de HvA kenbaar maken hoe de onderwijsinstelling denkt over de ideeën van de minister. De reactie is duidelijk: de HvA ziet internationalisering als ‘een probleem van universiteiten’ en vindt dat het doormiddel van deze wet ‘afgestraft’ wordt voor wat niet goed gaat op universiteiten.

Minimaal tweederde van de vakken moet in het Nederlands gedoceerd gaan worden

De wet stelt dat minimaal tweederde van de vakken van elke bacheloropleiding in het Nederlands gedoceerd moet worden. Positief daaraan vindt de HvA dat die regel ervoor kan zorgen dat het Nederlandse taalgebruik van Nederlandse studenten beter wordt. Maar, merkt de hogeschool op, werkt dat in de praktijk? Een student heeft immers vrije keuzeruimte. 

 

Werkveld

Bovendien wordt er met de wet niet gekeken naar waar het werkveld om vraagt, terwijl dat in sommige sectoren heel duidelijk is, schrijft de HvA. ‘Voor een internationaal werkveld dat we graag willen behouden in Nederland zijn Engelse taalvaardigheid en het kunnen werken in internationale teams vereisten. Daarnaast stelt zij het spreken van een of meerdere andere talen vaak zeer op prijs.’ 

 

De hogeschool zegt dat dat er juist voor pleit om internationale studenten aan te trekken. ‘Zodat deze studenten behouden blijven voor het werkveld na afstuderen.’