HvA’er tevreden met collega’s, maar minder met werkdruk en visie van hogeschool

30 november 2023
Beeld:

Paul Disco

Geplaatst door
Paul Disco
Op
30 november 2023

Ze zijn tevreden met hun werk, geven de hogeschool gemiddeld een 7,4 en zijn blij met hun collega’s. Maar werknemers van de HvA zijn ook kritisch op hun werkgever: het nut van veranderingen aan het onderwijs is niet duidelijk en de werkdruk is hoger dan gewenst. 

Dat valt op te maken uit het tweejaarlijkse Medewerkersonderzoek Werkbeleving, waaraan in oktober ruim de helft van 4.500 HvA-medewerkers deelnam.

 

Met dit onderzoek monitort de HvA waar haar personeel (on)tevreden over is en hoe de sfeer en werkdruk wordt ervaren. Zowel in stellingen (schaal van 0 tot 10) als percentages wordt uitgedrukt hoe het personeel over stellingen denkt. Wat gaat er goed en waar laat de hogeschool steken vallen? 

 

Positief: collega's 

Werknemers beoordelen de HvA gemiddeld met een 7,4, net iets lager dan het hbo-gemiddelde (7,5). Docenten en medewerkers durven goed ‘zichzelf te zijn’ en ervaren minder vaak vormen van ongewenst gedrag dan elders in het hbo. Collega’s worden het vaakst genoemd als hét pluspunt. 

 

Dat is allemaal positief. Het College van Bestuur (CvB) laat op de site van de HvA dan ook weten ‘trots’ te zijn met de uitkomsten. ‘Wij zijn blij om te lezen dat medewerkers een hoge mate van autonomie ervaren, dat samenwerking hoog in het vaandel staat en dat onze collega’s zich betrokken en thuis voelen binnen de HvA.’

Wel plaatst het CvB een kanttekening bij de resultaten. Ze wil meer aandacht besteden aan het betrekken van personeel bij veranderingen en kijken hoe er beter leiding kan worden gegeven binnen de HvA. Het bestuur pleit, net als in voorgaande jaren, voor meer aandacht voor het welzijn van haar medewerkers. 

Wat betekenen de cijfers?

Medewerkers konden bij stellingen in de enquête aangeven of ze het ergens (totaal) mee eens of (totaal) oneens waren. Dat antwoord wordt door de HvA vertaald in punten. ‘Totaal oneens’ staat voor 0 punten, ‘totaal eens’ voor 10, niet eens/niet oneens voor 5 punten.  

 

Het gemiddelde van alle antwoorden op een vraag is uiteindelijk het ‘eindcijfer’. Scoort de HvA een 5,0, dan zou dat dus kunnen betekenen dat de helft het oneens is met de stelling en de andere helft het juist eens is. Of dat iedereen het noch eens, noch oneens is. Alleen bij de vraag hoe de HvA als werkgever wordt beoordeeld gaat het om een direct rapportcijfer. 

Werkdruk

Zeker dat laatste lijkt hard nodig. De helft van de medewerkers geeft aan zich uitgeput te voelen na een werkdag, meldt het CvB in de reactie. In het rapport staat dat slechts 55 procent de werkdruk goed vindt. Leidinggevenden treffen niet altijd voldoende maatregelen om die werkdruk te verlagen, vindt men. Liefst vijfenveertig procent van de medewerkers stelt dat de werkdruk is toegenomen. 

 

In afgelopen jaren heeft de HvA heel wat aan het onderwijs en haar organisatie veranderd. Dat lijkt medewerkers niet altijd te zijn bevallen. Bij de stelling hoe de HvA in tijden van verandering met haar medewerkers omgaat, is het eindoordeel matig (cijfer: 5,0).

 

De communicatie scoort daarbij ook niet al te best (4,8) en medewerkers willen meer kans krijgen om over zulke veranderingen mee te praten. Het nut van aanpassingen aan het onderwijs lijkt veel medewerkers niet duidelijk (cijfer: 4,3). 

En de samenwerking?

Binnen hun teams voelen docenten en medewerkers zich goed en zo beoordelen ze de onderlinge samenwerking dan ook (7,9). Maar als het gaat om de samenwerking met afdelingen van de bestuursstaf en centrale diensten, gaat het minder goed (5,2).

 

Bovendien hebben medewerkers er matig vertrouwen in dat de medezeggenschap opkomt voor hun belangen, of het nu gaat om de opleidingscommissie, deelraad of centrale raad. De HvA scoort hierin ook wat lager dan het hbo-gemiddelde. 

 

Het CvB schrijft in reactie op het rapport dat het ‘van belang is om samenwerkingsverbanden te stimuleren, want met elkaar en met onze studenten geven we elke dag weer vorm aan het uitdragen van één HvA.’ Nu wordt zeker de samenwerking tussen opleidingen (4,2) en met onderzoek (4,3) lager beoordeeld. 

 

Aan het eind van de vragenlijst werd nog gevraagd naar dingen waar medewerkers echt trots op zijn. Dat blijken de collega’s te zijn en de maatschappelijke bijdrage die men op de HvA levert. Meest genoemde verbeterpunten zijn de visie en doelen die de HvA zich stelt, de communicatie en de werkdruk. De resultaten worden de komende tijd in teamverband besproken om ‘inzichten uit het onderzoek te vertalen naar de praktijk.’

 

Rectificatie (1 december 2023, 16:15u): in een eerdere versie van dit artikel werd het cijfer 5,0 geïnterpreteerd als ‘niet goed’. Dat gaf een vertekend beeld: een 5,0 betekent weliswaar dat de gemiddelde beoordeling niet hoog is, maar ook niet slecht.