Nieuwtje: ruim vier procent van de HvA’ers stemde dit jaar

7 juni 2023
Beeld:

Paul Disco | Kandidaten bij de uitslag van de mr-verkiezingen

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
7 juni 2023

4,1 procent van de HvA-studenten bracht dit jaar zijn stem uit bij de verkiezingen voor de centrale medezeggenschapsraad. Student Lotte Sieljes (Voeding en Diëtetiek) kreeg de meeste stemmen. Er zijn acht nieuwe student-leden in de centrale raad gekomen. 

De HvA heeft dit jaar iets meer studenten weten te overtuigen om te stemmen. Van alle studenten bracht 4,1 procent zijn stem uit voor de centrale medezeggenschapsraad (CMR), vorig jaar bleef het bij 2,6 procent. Bij de meeste deelraden viel de opkomst wat lager uit. Al jaren is duidelijk dat veel studenten niet goed weten wat de medezeggenschap inhoudt en is de opkomst laag.

 

Met de verkiezingen voor de medezeggenschap wordt besloten wie er komend studiejaar mee gaan denken over het beleid van de HvA, zowel HvA-breed (in de centrale medezeggenschapsraad) als per faculteit (deelraden). Bij vier van de zes deelraden waren dit jaar geen verkiezingen: te weinig kandidaten hadden zich aangemeld om er nog een wedstrijd van te maken.

 

Vernieuwing

Van de twaalf student-leden in de CMR zijn er komend studiejaar acht nieuw. Lotte Sieljes, tweedejaarsstudent Voeding en Diëtetiek, zat dit jaar al in de CMR en kreeg nu de meeste stemmen (152). Aan HvanA vertelde ze dat ze zich met name in wil zetten voor gerichte, persoonlijke aandacht voor studenten die bijvoorbeeld kampen met een functiebeperking. 

 

 

De volledige uitslag van de medezeggenschapsverkiezingen is hier te vinden. 

 

In de rubriek Nieuwtje brengen we je kort op de hoogte van wat er speelt in het hoger onderwijs. Al het snelle nieuws vind je hier verzameld.