Ook de werkgevers in het onderwijs willen een forse loonsverhoging

7 april 2023
Beeld:

Pexels

Geplaatst door
Paul Disco
Op
7 april 2023

Kunnen werknemers in het hbo rekenen op een forse loonstijging? Vanwege de inflatie vroegen vakbonden om veertien procent meer loon, nu hebben ook de werkgevers een brandbrief gestuurd aan het kabinet: er moet geld bij om mensen in het onderwijs te houden. 

Elk jaar onderhandelen werkgevers en werknemers van hogescholen over de collectieve arbeidsovereenkomst, oftewel de cao. Daarin staat beschreven wat de lonen zijn en welke afspraken er zijn gemaakt over bijvoorbeeld gezondheid en arbeidsomstandigheden.

 

Veertien procent

Vakbonden hebben de werkgevers begin maart verzocht om het loon van werknemers in het hoger onderwijs met maar liefst veertien procent te laten stijgen. De lonen blijven namelijk flink achter bij de gestegen inflatie (zie video onder). De vakbonden vroegen de werkgevers om samen naar het kabinet te gaan om hun zorgen te uiten over de prijstijgingen.(tekst loopt door onder video)

Nu hebben de werkgevers, mede namens de Vereniging Hogescholen, ook zelf een brandbrief gestuurd naar ministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) en Sigrid Kaag (Financiën). In de brief verzoeken zij de ministers met klem om de kabinetsbijdrage voor lonen naar boven bij te stellen.

 

Werkgevers verwachten niet voldoende geld te krijgen van het kabinet om aan de looneisen van de werknemers te voldoen, stellen ze in de brief. Er moet dus flink wat geld bij, vinden ze, ‘zodat het voor huidige en toekomstige werknemers aantrekkelijk blijft om voor het onderwijs als werkgever te kiezen.’ Hoeveel de lonen volgens werkgevers moeten stijgen, staat er niet bij. 

 

Onderhandelaar Douwe Dirk van der Zweep van de Algemene Onderwijsbond (AOb) is blij met de brief van de werkgevers. ‘Over de noodzaak voor hogere lonen zijn we het dus eens. Ik ga er dan ook vanuit dat ze er vol achter blijven staan en dat het niet een poging is de handen te wassen in onschuld.’

 

Ongewis

Pijnpunt in de onderhandelingen is wel dat nooit aan de werknemers wordt bekendgemaakt welk bedrag het kabinet beschikbaar heeft om de lonen te laten stijgen. Van der Zweep. ‘Alleen de werkgevers krijgen dat te horen. Dat leidt altijd tot irritatie. Bovendien blijft de overheid zo op de achtergrond, terwijl ze wel hoofdverantwoordelijk is voor het onderwijs.’

 

Het wachten is op de zogeheten ‘ruimtebrief' die eind april wordt verwacht. Ondertussen lopen werknemers nog steeds tegen de negatieve effecten van de inflatie aan. Dat meldde ook de centrale medezeggenschapsraad van de HvA in een brief aan het College van Bestuur. Het blijft voorlopig onzeker hoeveel geld er voor medewerkers bijkomt.