HvA kiest: waarom jij moet stemmen – Faculteit Techniek

15 mei 2018
Beeld:

Pxhere (cc) / HvanA

Geplaatst door
Floor Hoogeboom
Op
15 mei 2018

Deze twee weken kun je stemmen tijdens de medezeggenschapsverkiezingen. Maar wat valt er eigenlijk te kiezen? HvanA kijkt mee bij de raden, waarin studenten en medewerkers overleggen met het bestuur van de HvA en de faculteiten. Vandaag is de medezeggenschapsraad van de Faculteit Techniek aan de beurt. 

Net als bij andere raden, is ook bij de deelraad van de Faculteit Techniek met name het thema huisvesting van belang. De faculteit moet in 2020 verhuizen van de Leeuwenburg. Het is nog niet duidelijk waar de faculteit dan heen gaat.

 

Sarita Sankatsing-Marapin, voorzitter van de deelraad, gaat ervan uit dat de faculteit naar het Conradhuis gaat. ‘Op dit moment staat de verhuizing nog niet vast. Het voorgenomen besluit is gepresenteerd aan de centrale raad en zij moeten er nog mee instemmen. Het is voor ons het belangrijkst dat we als faculteit bij elkaar blijven en niet worden verspreid over verschillende locaties.’

Beeld: Beeld: Privéarchief Sarita Sankatsing-Marapin | Sarita Sankatsing-Marapin

Buddysysteem
Een ander belangrijk thema binnen deze deelraad is het ‘model taaktoewijzing’, waarin de deelraad overlegt met de faculteit over de taken die docenten en onderzoekers per jaar hebben.

 

Professionalisering en communicatie staan hoog in het vaandel bij deze deelraad. ‘We vinden het belangrijk dat er een goed evenwicht is tussen de inspanning en de inzet van de deelraadsleden. Mede daarom hebben we een buddysysteem ingevoerd en een lijst opgesteld, waarin alle belangrijke woorden en afkortingen van de verschillende thema’s van de deelraad staan.’

‘Het is het belangrijkst dat we als faculteit bij elkaar blijven en niet worden verspreid over verschillende locaties’

Appels uitdelen

De deelraad heeft het afgelopen jaar samen met de faculteitsdecaan meegedacht over de besteding van de prestatiegelden en de studievoorschotmiddelenDat zijn de investeringen die de HvA moet doen in het onderwijs nu de basisbeurs is afgeschaft.. ‘We zijn bijvoorbeeld bezig zijn met opzetten van een kerncurriculum Wiskunde. Wiskunde is bij alle opleidingen van onze faculteit belangrijk en op dit moment regelen de opleidingen de inhoud en lesmethodes zelf. Als er één kerncurriculum voor alle opleidingen is, zal dit voor medewerkers waarschijnlijk leiden tot verlaging van de werkdruk.’

 

Ook heeft de deelraad gewerkt aan hun naamsbekendheid. ‘We zijn langs de verschillende opleidingen gegaan en hebben appels uitgedeeld. We hebben aan studenten verteld dat ze zich kandidaat konden stellen bij de deelraadsverkiezingen.’

 

Er hebben zich twaalf studenten aangemeld, voor de negen zetels die beschikbaar zijn. Daarom zijn er nu verkiezingen voor de studenten. Er stelden zich ook acht medewerkers kandidaat voor negen zetels. Op hen kan dus niet gestemd worden.

De deelraad is tevreden over het contact met de faculteitsdecaan, Gerard van Haarlem. Sarita’s tip voor hem zou zijn: ‘Maak gebruik van de kennis van de deelraad en blijft actief communiceren met de achterban.’

 

De medezeggenschapsverkiezingen zijn van 7 t/m 18 mei. Studenten en medewerkers kunnen stemmen voor de facultaire raden en de Centrale Medezeggenschapsraad. Medewerkers van de facilitaire diensten kunnen stemmen op de deelraad Staven en Diensten.

 

Hieronder vind je de kandidaatlijsten voor de verkiezingen.