HvA kiest: waarom jij moet stemmen – FMR

10 mei 2018
Beeld:

Pxhere (cc) / HvanA

Geplaatst door
Floor Hoogeboom
Op
10 mei 2018

Deze twee weken kun je stemmen tijdens de medezeggenschapsverkiezingen. Maar wat valt er eigenlijk te kiezen? HvanA kijkt de komende tijd mee bij de raden, waarin studenten en medewerkers overleggen met het bestuur van de HvA en de faculteiten. Vandaag is de medezeggenschapsraad van de faculteit Maatschappij en Recht (FMR) aan de beurt.

Voor de medezeggenschapsraad van de faculteit Maatschappij en Recht hebben zich negen medewerkers en twaalf studenten kandidaat gesteld. Voor beide groepen zijn negen zetels beschikbaar. Dat betekent dat er voor de medewerkers geen verkiezingen zijn.

 

De raad van de FMR houdt zich bezig met het beleid van hun faculteit. Zo vergadert de raad met de decaan over thema’s als de Onderwijs- en Examenregeling (OER), de begroting en de werkdruk.

 

Vooral dat laatste thema is voor deze raad belangrijk. Afgelopen jaar is de werkdruk onder docenten als onderwerp op de agenda gekomen. In de deelraad wordt gekeken hoe de hoge werkdruk verminderd kan worden.

 

Samenwerken

‘Het thema werkdruk is niet alleen binnen de faculteit Maatschappij en Recht een belangrijk thema, het geldt voor de hele HvA,’ zegt Diva Kabir (24), lid van het dagelijks bestuur. 


Afgelopen jaar is het onderwerp peer mentoring, eerstejaarsstudenten die meer begeleiding krijgen, een belangrijk onderwerp voor de deelraad geworden. Diva heeft zich hiervoor ingezet.

‘Aan diversiteit en inclusiviteit wordt op dit moment te weinig aandacht besteed’

‘De Faculteit Techniek werkt al met het principe van peer mentoring. Ik zag hoe goed dat werkte en heb het daarom geïntroduceerd op onze faculteit.’ Er wordt nu gekeken naar manieren waarop het gaat worden toegepast.

 

De raad vindt samenwerken met het faculteitsbestuur en de decaan ook op andere vlakken belangrijk, zegt Diva. ‘Afgelopen jaar was de samenwerking met de decaan niet perfect. We werden als raad niet op tijd bij beslissingen betrokken.’ Haar tip voor de decaan is dan ook: ‘Betrek ons meer en op tijd bij het proces.’

Ook hoopt Diva dat er volgend jaar binnen de raad meer aandacht komt voor de thema’s diversiteit en inclusiviteit. ‘Aan deze thema’s wordt op dit moment te weinig aandacht besteed.’

 

De medezeggenschapsverkiezingen zijn van 7 t/m 18 mei. Studenten en medewerkers kunnen stemmen voor de facultaire raden en de Centrale Medezeggenschapsraad. Medewerkers van de facilitaire diensten kunnen stemmen op de deelraad Staven en Diensten.

 

Hieronder vind je de kandidaatlijsten voor de verkiezingen.