HvA kiest: waarom jij moet stemmen – FDMCI

8 mei 2018
Beeld:

Pxhere (cc) / HvanA

Geplaatst door
Lynn van der Zaag
Op
8 mei 2018

Deze twee weken kun je stemmen tijdens de medezeggenschapsverkiezingen. Maar wat valt er eigenlijk te kiezen? HvanA kijkt de komende tijd mee bij de raden, waarin studenten en medewerkers overleggen met het bestuur van de HvA en de faculteiten. Vandaag is de medezeggenschapsraad van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) aan de beurt.

De raad van FMDCI houdt zich bezig met het beleid van hun faculteit. Zo vergaderen zij met hun decaan over grote thema’s zoals financiën en onderwijs-en examenregelingen.

 

‘De raad heeft dit jaar vooral meegedacht met de besteding van het budget van de faculteit,’ vertelt Paul Disco. ‘De raad heeft namelijk instemmingsrecht hierop.’ Paul zit in het dagelijkse bestuur van de raad en is penningmeester. Er zijn evenveel zetels als aanmeldingen voor de medewerkers in de raad: Paul blijft ook aan. De raad blijft grotendeels hetzelfde.

Beeld: Privéarchief Paul Disco | Paul Disco

‘Wij hebben ons ervoor ingezet dat het geld dat de faculteit heeft zo goed mogelijk werd besteed. Vanaf volgend jaar willen bijvoorbeeld we kleinere projectgroepen. Nu bestaan projectgroepen uit zeven of acht studenten. De raad wil deze groepen verkleinen naar vier of vijf studenten.’

 

Engelse les
Het afgelopen jaar heeft de raad ervoor gezorgd dat er Engelse taallessen op hbo-niveau beschikbaar zijn voor alle studenten aan de faculteit, naast het vaste curriculum.

 

In het komende jaar wil de raad graag het lopende onderzoek naar de taakverdeling voor docenten afronden. Paul: ‘Twintig procent van de werktijd van docenten is gereserveerd voor overleg.’ Docenten komen niet altijd aan die norm, omdat de werkdruk hoog is. Maar de raad vindt overleg wel belangrijk. In het onderzoek wordt gezocht naar een redelijke verdeling van werktijd. ‘Ons doel is dat er meer persoonlijke aandacht moet komen voor studenten vanuit de docenten, overleg is hier een belangrijk onderdeel van.’

‘Studenten in de raad kunnen je vertellen wat er onder hen leeft’

De raad zou ook graag zien dat er volgend jaar wordt gekeken naar een ouderenbeleid voor docenten. ‘De pensioenleeftijd gaat steeds omhoog. We willen onderzoeken of de docenten die wat ouder worden, wel exact hetzelfde werk kunnen blijven doen.’

 

Paul tipt anderen om ook bij de raad te gaan: ‘Je kunt veel betekenen in een faculteitsraad. Je krijgt invloed op de gang van zaken.’ Zijn tip voor de nieuwe decaan van de faculteit: ‘Maak gebruik van de medezeggenschapsraad. Hier zitten ook studenten in, zij kunnen je vertellen wat er onder hen leeft. Geef hen de ruimte.’

Voor de raad van FDMCI stelden zich dit jaar elf studenten en negen medewerkers kandidaat. Voor beide groepen zijn negen zetels beschikbaar.

 

De medezeggenschapsverkiezingen zijn van 7 t/m 18 mei. Studenten en medewerkers kunnen stemmen voor de facultaire raden en de Centrale Medezeggenschapsraad. Medewerkers van de facilitaire diensten kunnen stemmen op de deelraad Staven en Diensten.

 

Hieronder vind je de kandidaatlijsten voor de verkiezingen.