HvA kiest: waarom jij moet stemmen – de Centrale Raad

7 mei 2018
Beeld:

Pxhere (cc) / HvanA

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
7 mei 2018

Deze twee weken kun je stemmen tijdens de medezeggenschapsverkiezingen. Maar wat valt er eigenlijk te kiezen? HvanA kijkt de komende tijd mee bij de raden, waarin studenten en medewerkers overleggen met het bestuur van de HvA en de faculteiten. Vandaag is de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) aan de beurt.

De CMR overlegt met het College van Bestuur (CvB) van de hele HvA over grote thema’s als huisvesting en de financiën van de hogeschool. Vooral op het gebied van huisvesting van de studenten en medewerkers is in het afgelopen jaar veel gebeurd.

 

De Leeuwenburg, het HvA-pand naast het Amstelstation, moet in 2020 leeg zijn. In dat pand zitten nu de Faculteit Techniek en een aantal ondersteunende afdelingen. Voor hen moet een nieuw gebouw geplaatst worden op de Amstelcampus: het Conradhuis.

Beeld: Privéarchief Priscilla Schaap

‘Ik denk dat we nooit klaar zullen zijn met dit thema,’ zegt student-lid Priscilla Schaap (21, communicatie). ‘We blijven ook in de toekomst toezicht houden op de plannen die het CvB maakt.’ Er gebeurt namelijk nog meer op het gebied van huisvesting: de plannen voor de ontwikkeling van de economiecampus en de zorgcampus in Zuidoost worden nu gemaakt. De CMR benadrukte al eerder dat die plannen niet ondergesneeuwd moeten raken door alle aandacht en geld die naar de bouw van het Conradhuis gaat.

 

Grotere rol
‘Naast huisvesting is de jaarlijkse begroting van de HvA een belangrijk dossier waar de CMR zich mee bezighoudt,’ vertelt Priscilla. De raad heeft instemmingsrecht op die begroting: als de raad die afkeurt, moet het bestuur de begroting herzien en opnieuw aan hen voorleggen.

 

De rol van de centrale raad wordt in de komende tijd groter, als de hogeschool ook moet beslissen over wat er met de opbrengsten van het leenstelsel moet worden gedaan. De raad staat dus regelmatig in contact met het CvB. Priscilla vindt dat het CvB de raad nog iets meer zou mogen vertrouwen. ‘Wees transparanter,’ zegt ze tegen de bestuurders.

 

‘Laat je horen en wees niet bang om vragen te stellen’

Binnen de raad zelf was het vertrouwen in het afgelopen jaar niet altijd even groot. ‘Er waren partijen die met elkaar van mening verschilden,’ zegt Priscilla. ‘Er werd niet met elkaar overlegd.’ Dat verbeterde volgens haar in de loop van het jaar. ‘Nu voelt het alsof we meer een eenheid zijn, verschillen zijn bespreekbaar. Dat is goed voor onze verhouding met het CvB.’

Toekomstige CMR-leden moeten volgens Priscilla vooral ‘niet op de achtergrond blijven’. ‘Laat je horen en wees niet bang om vragen te stellen,’ tipt ze. Zelf is ze volgend jaar niet meer verkiesbaar. ‘Ik ga een half jaar stagelopen en ik vind dat je alleen verkiesbaar moet zijn als je ook het hele jaar je werk voor de raad kan doen.’

 

Voor de CMR stelden zich dit jaar maar liefst 95 studenten en 31 medewerkers kandidaat. Dat aantal is inmiddels iets afgenomen tot 83 studenten en 28 medewerkers. Voor beide groepen zijn twaalf zetels beschikbaar.

 

De medezeggenschapsverkiezingen zijn van 7 t/m 18 mei. Studenten en medewerkers kunnen stemmen voor de facultaire raden en de Centrale Medezeggenschapsraad. Medewerkers van de facilitaire diensten kunnen stemmen op de deelraad Staven en Diensten.

 

Hieronder vind je de kandidaatlijsten voor de verkiezingen.