CDA vraagt minister om onderzoek en actie tegen onveilige cultuur op Amfi

4 mei 2021
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
4 mei 2021

Het CDA heeft aan demissionair minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven gevraagd om te onderzoeken of de overheid kan ingrijpen op modeschool Amfi, naar aanleiding van de vele berichten over een onveilige cultuur op het instituut.

‘Bent u op de hoogte van de vele, blijkbaar structurele misstanden op de modeschool Amfi?’, vraagt Kamerlid René Peters (CDA) aan de minister. Veel studenten en alumni, maar ook (oud-)docenten van Amfi vertelden aan HvanA en verschillende andere media over een cultuur waarin studenten keihard werden aangepakt door docenten.

 

Peters wil weten of de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)Deze organisatie bepaalt eens per zoveel jaar of een opleiding een accreditatie (een soort keurmerk) van de overheid krijgt. bij de eerstvolgende beoordeling van het mode-instituut kan ingrijpen: ‘In hoeverre is de NVAO in staat om aan de hand van dit soort bevindingen de opleiding niet goed te keuren?’

‘Bent u bereid de Onderwijsinspectie opdracht te geven het geheel grondig te onderzoeken?’

Deze zomer moeten twee van de vier standaarden die de NVAO hanteert, opnieuw worden beoordeeld op Amfi, maar dat zijn niet de standaarden die gaan over de kwaliteit van het docententeam, de leeromgeving en de toetsing. Die worden pas weer in 2023 bekeken.

 

‘Onderste steen boven’
Als de NVAO geen maatregelen kan nemen, wil Peters dat de Inspectie voor het Onderwijs ingeschakeld wordt om de situatie of Amfi te onderzoeken en indien nodig ‘stevig in te grijpen’. De inspectie heeft eerder aan RTL Nieuws laten weten ‘ongelooflijk geschrokken’ te zijn van de berichten over Amfi en heeft enkele weken geleden contact opgenomen met het bestuur van de HvA. ‘Ons doel is dat het college van bestuur zorgt dat de onderste steen boven komt’, zei Jan Willem van Roodenberg van de inspectie tegen RTL.

 

Amfi heeft een extern bureau ingehuurd om onderzoek te doen naar de schoolcultuur. Totdat de uitslag van het onderzoek bekend is, geeft de directie van de modeschool geen interviews. Wel liet directeur Dirk Reynders eerder aan HvanA weten dat er naast het onderzoek een Taskforce Ethics & Culture en een student council opgezet zijn om ‘met elkaar te werken een een beter werk- en leerklimaat bij Amfi’.