HvanA Kiest – Wat zeggen partijen over jouw woonsituatie?

9 maart 2021
Beeld:

Husky (cc, via Wikimedia Commons), bewerking: HvanA

Geplaatst door
Andrea Huntjens
Op
9 maart 2021

HvanA duikt in de verkiezingsprogramma’s en zoekt specifiek naar informatie die jij als student wil weten. Deze week schotelen we je elke dag een nieuw thema voor. Vandaag: wonen.

Een kamer vinden in Amsterdam is niet makkelijk. De studentenwoningen van de hoofdstad zijn al jaren de duurste van het land, en er is meer vraag naar, dan dat er huizen te vinden zijn. En waarschijnlijk ben je er nu nog niet mee bezig, maar over een paar jaar zul je misschien een huis willen kopen. Zijn er dan wel genoeg huizen die jij kunt betalen? En moet je bij het kopen van een huis aan de bank vertellen hoe hoog je studieschuld is, of niet? Wij zochten in de verkiezingsprogramma’s naar wat partijen van plan zijn met jouw (toekomstige) huis.

 

(De tekst loopt verder onder de infographic.)

Meer starterswoningen

Veel partijen willen het woningtekort oplossen door meer starterswoningen te bouwen. Dat zijn woningen voor jongeren die net op de arbeidsmarkt komen, en dus op zoek zijn naar een huis, maar nog geen dure hypotheek kunnen betalen.

 

Zo wil D66 een miljoen huizen bouwen, en moeten wooncorporaties verplicht huizen bouwen waarvan de huur maandelijks tussen de 750 en 1.000 euro ligt. Ook het CDA wil dat er een miljoen nieuwe woningen komen, waarvan een kwart voor starters en jongeren moet zijn. De partij wil bijvoorbeeld tiny houses bouwen, die ook jongeren kunnen betalen. Ook Europese partij Volt wil meer investeren in duurzame woningen, zoals prefabhuizen, die je als een soort Ikea-pakket in elkaar kunt zetten.

 

De ChristenUnie en de PvdA willen jaarlijks 100.000 nieuwe woningen bijbouwen. En DENK vindt dat er zelfs een nieuw ministerie moet komen om toe te zien dat er wel genoeg betaalbare woningen zijn: het ministerie van Volkshuisvesting.

 

De SP en de PvdD willen leegstaande panden omtoveren tot nieuwe huizen voor starters. Zo kom je bijvoorbeeld te wonen in een oud kantoor of bedrijfspand. Nieuwkomer JA21 pakt het woningtekort groots aan: de partij, die is afgesplist van FvD, wil een nieuwe stad stichten. Waar deze zal liggen is onduidelijk, maar in de stad moeten 75.000 tot 150.000 mensen voor een ‘behapbaar bedrag’ kunnen wonen.

De huurtoeslag: omhoog of afschaffen?

Studieschuld

En als je dan over een paar jaar die felbegeerde woning koopt, zou de bank jou dan mogen vragen naar je studieschuld bij een hypotheekaanvraag? Nee, vindt Forum. De hoogte van je studieschuld zou het kopen van een woning niet in de weg mogen staan.

 

De VVD vindt van wel, maar wil ook dat je studieschuld minder zwaar moet meetellen dan deze nu doet. Ook de PvdA vindt dat de hoogte van je studieschuld minder zwaar zou moeten meetellen. Nu kijkt de bank naar je oorspronkelijke schuld, maar de bank zou zich moeten focussen op je huidige schuld, vinden de sociaaldemocraten. Ook de ChristenUnie is het hiermee eens.

 

Maar de meeste partijen zeggen niks over het al dan niet laten meerekenen van je studieschuld in hun programma. Zo spreken de PVV, het CDA, GroenLinks, de SP, de PvdD, DENK, JA21 en Volt er niet over. De politici van DENK vinden dat een hypotheek voor iedereen rentevrij zou moeten zijn, ook voor starters.

 

Meer studentenwoningen?

Een kamer vinden is niet makkelijk, en dus zouden er meer studentenwoningen moeten komen, vindt GroenLinks. Zij willen er tienduizenden bouwen, vooral met gezamenlijke ruimtes. Ook de PvdD wil dat er meer woningen voor studenten komen, maar wil hier vooral leegstaande kantoorpanden voor ombouwen. De SGP ziet dit ook als een optie, maar vindt dat er sowieso veel meer aandacht moet zijn voor betaalbare studentenwoningen. Hoe zij dit wil doen, vermeldt de partij niet.

 

De VVD, de PVV, het CDA en D66 spreken niet specifiek over studentenhuizen, maar vinden dat er überhaupt meer betaalbare woningen zouden moeten komen. Ook Volt vindt dit, en is dan vooral bereid meer te investeren in duurzame huizen.

 

Huurtoeslag

Als je die felbegeerde studentenkamer in Amsterdam hebt weten te bemachtigen, kun je vaak huurtoeslag krijgen. Maar zou die huurtoeslag omhoog moeten? Ja, vindt GroenLinks. Zo zouden er in wijken waar weinig goedkope woningen te vinden zijn, toch mensen met een laag inkomen kunnen wonen.

 

Nee, vinden de VVD, de PVV, de PvdD, 50PLUS en DENK. Maar: de huren moeten wel omlaag. Zo wil de PvdD de hoogte van de huren voor de komende vijf jaar bevriezen. 50PLUS wil dit voor de komende vier jaar. En DENK wil dat er ook in de vrije sector een maximale huurprijs komt. Volgens de PvdA mogen de huurprijzen tot aan het einde van de coronacrisis niet omhoog.

 

D66 en de ChristenUnie willen de huurtoeslag helemaal afschaffen. De ChristenUnie wil een nieuwe regeling maken voor huurders, waarin niet alleen wordt gekeken naar de hoogte van iemands huur, maar ook naar de samenstelling van een huishouden. Ook D66 wil de toeslagen afschaffen, en wil in plaats daarvan een belastingkorting instellen.

 

Voor deze serie kijken we naar de partijen die in de peilingen twee of meer zetels hebben. Daarom zijn de standpunten van sommige (kleine) partijen niet meegerekend.