Mening: HvA, stop met investeren in olie, gas en kolen

18 november 2020
Beeld:

Daniël Rommens | Het Westelijk Havengebied van Amsterdam met windmolens, bergen steenkool en petroleumsilo’s naast elkaar

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
18 november 2020

De HvA moet druk uitoefenen op pensioenfonds ABP, zodat er geen miljarden aan pensioengelden worden geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Dat schrijft een groep bezorgde onderzoekers in dit opinieartikel. ‘Stop met het financieren van klimaatontwrichting.’

Tijdens de jaaropening van 2019 deed bestuursvoorzitter Huib de Jong de belangrijke uitspraak: ‘We kunnen als hogeschool niet meer neutraal blijven in de klimaatdiscussie.’ Deze woorden vragen nu om daden.

 

Dagelijks werken we in ons onderzoek en onderwijs bij de HvA aan een duurzame toekomst. We doen onderzoek naar oplossingen om Nederland zo goed mogelijk aan te passen aan stijgende temperaturen en toenemende hoosbuien, dragen bij aan een circulaire economie, onderzoeken hoe mensen tot duurzaam gedrag komen en geven onderwijs over duurzaamheid. Met Re-SetRe-Set is het duurzaamheidsplatform van de HvA. heeft de HvA in 2019 zelfs een versnelling ingezet om koploper te worden op het gebied van duurzaamheid, want er is maar één toekomst: een duurzame.

We moeten zo snel mogelijk stoppen met verbranden van fossiele brandstoffen

De HvA vindt duurzaamheid belangrijk, omdat we uit wetenschappelijke rapporten zoals die van het IPCC weten hoe groot de klimaatcrisis is voor mens en natuur en hoe noodzakelijk het is om de temperatuurstijging tot maximaal 1,5 °C te beperken. Om dat te bereiken, moeten we zo snel mogelijk stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. Daarom ook heeft de HvA een aantal duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld in haar instellingsplan, zoals het verminderen van de CO2-uitstoot. In dit plan ontbreekt echter een heel belangrijke stap: ervoor zorgen dat onze pensioengelden niet langer geïnvesteerd worden in olie, gas en kolen.

 

Elke maand betalen HvA en haar medewerkers pensioenpremie aan het ABP, Het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) is voor ambtenaren, dus ook voor de medewerkers van de HvA.het grootste pensioenfonds van Nederland met een belegd vermogen van 466 miljard euro, waarvan maar liefst 17,4 miljard in oliebedrijven zoals Shell, ExxonMobil en Chevron. Met onze pensioenpremies, die voor een deel uit collegegeld worden bekostigd, draagt de HvA dus rechtstreeks bij aan het verbranden van fossiele brandstoffen: de hoofdveroorzaker van de huidige klimaatverandering.

 

Het is onwenselijk dat een hogeschool die koploper wil zijn op het gebied van duurzaamheid tegelijkertijd via het ABP bijdraagt aan verdere klimaatontwrichting en daarmee de toekomst op het spel zet van volgende generaties en onze studenten.

Het lijkt ons belangrijk dat HvA’ers hiervan weten, zodat we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen: de HvA als organisatie, maar ook iedere medewerker of student. De hogeschool heeft een verantwoordelijkheid als opleidingsinstituut van jonge mensen en speelt een voorbeeldrol naar de maatschappij als het gaat om een duurzame toekomst. Het College van Bestuur zou als boegbeeld van de HvA zich helder moeten uitspreken naar het ABP en hen moeten verzoeken hun beleggingen in olie, gas en kolen te stoppen. Medewerkers kunnen in actie komen door rechtstreeks contact op te nemen met het ABP en hun bezwaren kenbaar te maken.

De HvA kan alleen een duurzame hogeschool zijn door ook te doen wat ze zegt

Onlangs heeft Fossielvrij NL ook een petitie opgesteld die iedereen kan ondertekenen. Daarnaast is er voor de HvA een eigen petitie waarmee onze bestuursvoorzitter Hanneke Reuling druk op het ABP kan uitoefenen. Ook studenten kunnen deze petities ondertekenen, maar zij kunnen hierover ook zelf in gesprek gaan met hun docenten, want niet alle docenten zijn hiervan op de hoogte of bewust mee bezig.

 

De HvA kan alleen een duurzame hogeschool zijn door ook te doen wat ze zegt. Dat betekent dat ons pensioengeld niet langer geïnvesteerd mag worden in olie, gas en kolen. Nu is het moment om intenties waar te maken en daad bij woord te voegen. Dus spreek je uit en stop met het financieren van de klimaatontwrichting.

 

Dit opinieartikel is ondertekend door:

Lisette Klok (docent-onderzoeker klimaatbestendige stad)

Loek Spitz (docent-onderzoeker pabo)

Jeroen Kluck (lector water in en om de stad)

Reint Jan Renes (lector psychologie voor een duurzame stad)

Laura Kleerekoper (docent-onderzoeker klimaatbestendige stad)