Hetzelfde werk, maar minder loon voor ruim honderd HvA-docenten

4 november 2020
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
4 november 2020

Op de HvA werken 125 docenten met een masterdiploma in loonschaal 10, terwijl collega’s die hetzelfde werk doen in schaal 11 zitten. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) in haar ledentijdschrift het Onderwijsblad.

Docenten aan de HvA moeten een masterdiploma hebben om voor de klas te mogen. Dat beleid voert de hogeschool al een aantal jaren, maar volgens vakbond AOb hebben die hogere eisen er niet toe geleid dat alle docenten ook meer betaald krijgen.

Loonschalen

De lonen voor medewerkers worden in een cao bepaald aan de hand van loonschalen. Binnen schalen zit nog variatie in het loon, de zogenoemde periodieken. In het cao-akkoord van voorjaar 2020 is afgesproken dat alle functies waarvoor een mastergraad vereist is, minimaal schaal 11 aangeboden krijgen. Landelijk geldt dat voor 13 procent van de medewerkers nog niet, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Vereniging Hogescholen.

Nieuwe docenten met een masterdiploma krijgen meteen schaal 11, maar meerdere docenten die al werkzaam zijn aan de HvA blijven hangen in schaal 10. Tien docenten meldden zich met deze klacht bij AOb-consulent en docent Social Work Marieke Goede. Ze stelt dat het vooral gaat om docenten die eerder op schaal 10 zijn binnengekomen en er later taken bij hebben gekregen.

 

Onrust

‘Er is bij de HvA heel veel onrust over de schaal 10/11-kwestie’, zegt Goede tegen het Onderwijsblad. Volgens haar verschilt het per faculteit hoe er met de beloning van docenten wordt omgegaan. Zo zouden er bijvoorbeeld bij Business & Economie weinig problemen zijn.

 

Voor de zomer werden de bonden het eens over een nieuwe cao, waarin expliciet staat opgenomen dat de docenten die een mastergraad hebben, daar ook naar betaald moeten krijgen. HR-directeur Cees Endhoven zegt dat de HvA die afspraak ‘natuurlijk gaat uitvoeren’.

 

‘De docenten hebben natuurlijk gewoon een punt. Wie werk doet waar schaal 11 bij hoort, moet daar ook naar worden betaald’, zegt Endhoven. ‘Maar de bonden maken een denkfout door die schaal principieel te koppelen aan het diploma.’ De HvA werft volgens hem, op een enkele uitzondering na, alleen nog docenten voor schaal elf.

Dat lukt niet voor elke functie, omdat volgens Endhoven in sommige vakgebieden geen masteropleidingen worden aangeboden. ‘Denk aan de mode- of de sportopleidingen.’ Zo komt het voor dat er bij vacatures soms vagere omschrijvingen staan als ‘het is een pré als je een mastergraad hebt’. Endhoven ziet dat 100 procent docenten met een master op de HvA ook niet lukt.

HR-directeur: ‘Wat bij de werving van nieuw personeel geldt, moet natuurlijk ook voor zittend personeel gelden’

Budget geen argument

Docenten die vinden dat ze in de verkeerde loonschaal zitten, moeten dat in eerste instantie aankaarten bij hun leidinggevende, maar volgens Marieke Goede is dat voor veel mensen ‘erg spannend’. ‘Als ze dat aankaarten, krijgen ze te horen: “wij onderhandelen hier niet over geld”. Of: “niet iedere master komt in schaal 11”.’ Endhoven merkt dat leidinggevenden regelmatig wijzen op een tekort aan budget. ‘Dat is wat mij betreft geen argument. De vraag moet echt alleen zijn: wat doe je als medewerker en welk salaris hoort daarbij.’

 

Docenten die bot vangen bij hun leidinggevende kunnen nog terecht bij de interne bezwarencommissie. Maar die commissie krijgt op de HvA maar een paar zaken per jaar binnen. ‘Je gaat natuurlijk echt een conflict aan met je leidinggevende als je daarheen gaat’, zegt Endhoven. ‘Ik snap dat mensen schroom voelen, maar hopelijk is deze aandacht voor het probleem voor hen een steuntje in de rug.’

Endhoven zegt dat de HvA ‘snel met een oplossing komt’ om zich aan de nieuwe cao-afspraak te houden. ‘Wat bij de werving van nieuw personeel geldt, moet natuurlijk ook voor zittend personeel gelden.’ Hij verwacht voor het eind van het jaar te starten met het opnieuw inschalen van de docenten met een mastergraad die nu in schaal 10 zitten. ‘Ik verwacht dat bij het merendeel zal blijken dat ze eigenlijk in schaal 11 horen.’

 

Die afspraken wil Endhoven graag samen met andere hogescholen en de bonden maken. Hij wil voorkomen dat instellingen allemaal andere oplossingen bedenken. ‘Daar hoort de Vereniging Hogescholen dus ook bij. Ik vraag al een tijdje om een gesprek, maar dat blijft vooralsnog uit. Als het te lang duurt, dan kan ik me voorstellen dat de HvA gewoon zelf actie onderneemt.’