Enquête: Studenten negatief over online lessen, hebben zorgen om volgend jaar

4 juli 2020
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
4 juli 2020

HvA-studenten die deelnamen een enquête van HvanA, Folia en AT5, vinden het onderwijs van de laatste maanden slechter dan voor de coronacrisis. ‘Dit voelt als Netflix waar je 2.100 euro per jaar voor betaalt.’

Een gebrek aan structuur, rommelige communicatie en het gemis van klasgenoten. HvA-studenten zijn ontevreden over hun studie en studentenleven sinds het coronavirus ervoor zorgde dat de HvA op slot ging. Dat blijkt uit een enquête van HvanA, Folia en AT5 onder meer dan 500 studenten, onder wie 189 HvA’ers. ‘Ik merk dat ik mijn motivatie verlies omdat ik niemand van school meer zie’, schrijft een Techniekstudent.

 

Studenten geven het onderwijs gemiddeld een 4,6. Ze zijn vooral niet blij met de beperkingen van online onderwijs. ‘Docenten praten maar door, omdat ze geen feedback krijgen uit de klas. Dit voelt een beetje als Netflix waar je 2.100 euro per jaar voor betaalt,’ zegt een student.

 

Driekwart van de respondenten die aan de HvA studeert is het met deze studenten eens en vindt het onderwijs aan de HvA de laatste maanden slechter dan het onderwijs van voor de coronacrisis. Ze missen vooral interactie met docenten en met andere studenten, en klagen over de communicatie vanuit de opleidingen.

Over de prestaties van docenten zijn de studenten wisselend tevreden. Een student klaagt over docenten die afspraken niet nakomen: ‘Ze gaven zomaar op andere tijden les omdat ze geen oppas hadden voor hun kinderen’, zegt een student die aan de Faculteit Gezondheid studeert.

 

Andere studenten geven juist aan dat ze de inzet van hun docenten waarderen. Bovendien vinden sommige studenten het online onderwijs juist fijn. ‘Deze vorm past beter bij mij.’

 

Communicatie
De respondenten zijn niet erg tevreden over hoe de hogeschool met de coronacrisis is omgegaan. De communicatie vanuit de opleidingen wordt vaak genoemd als belangrijke factor: die was volgens veel studenten rommelig en onduidelijk.

 

Vooral op de dag in maart dat de scholen dichtgingen, vonden studenten dat de HvA onduidelijk communiceerde. Volgens sommigen handelde de hogeschool zelfs ‘onverantwoordelijk’: ‘Ze wilden nog een dag open blijven, omdat ze nog moesten vergaderen over hoe ze het gingen aanpakken, terwijl alle andere scholen al dichtgingen’, schrijft een student.

‘Ze wilden nog een dag open blijven omdat ze nog moesten vergaderen over de aanpak. Onverantwoordelijk’

Het omgaan van de HvA met de coronacrisis krijgt van de respondenten een 5,2. De twee andere grote onderwijsinstellingen in Amsterdam scoren overigens niet veel beter. De Universiteit van Amsterdam kreeg van studenten een 5,9 en de Vrije Universiteit een 5,5.

 

Studievertraging

Ruim 45 procent van de respondenten denkt dat ze studievertraging oplopen. Studenten melden dat ze tentamens niet konden maken en van een derde van de respondenten is de stage vanwege het coronavirus stopgezet.

 

Over het volgende collegejaar is ruim 60 procent van de studenten negatief. ‘Geen zin in hele dag achter laptop lessen volgen bij HvA’, zegt een student van de Faculteit Onderwijs & Opvoeding. Daarentegen kijkt zij wel uit naar het lesgeven op haar stageschool. ‘Daar put ik hoop uit.’

Een op de vijf studenten kijkt juist wel positief naar het volgende academische jaar. Zij hebben vooral zin in de praktijklessen op de campus en willen hun medestudenten weer zien.

 

Bijbaantjes en studentenleven

Bijna de helft van de HvA’ers die de enquête invulden is door de coronacrisis minder gaan werken. Ruim 55 procent zegt bovendien financiële gevolgen te ondervinden van de crisis en bijna de helft maakt zich zorgen over hun financiële situatie in het komende jaar. Desondanks zijn niet veel studenten – maar 17 procent – meer gaan lenen bij DUO.

De HvA laat weten de zorgen van studenten te herkennen en begrijpen. ‘Studenten moeten bij de voortgang van hun studie zo min mogelijk hinder ondervinden van de coronacrisis. Het wegnemen van drempels heeft dan ook onze hoogste prioriteit.’

 

De hogeschool heeft zelf ook onderzocht hoe tevreden studenten met hun opleiding zijn. Daaruit blijkt volgens de HvA dat 64 procent van de studenten tevreden tot zeer tevreden is. Desondanks zegt de hogeschool de uitslagen van deze enquête serieus te nemen: ‘De signalen sterken ons nog meer om in te zetten op het zo snel mogelijk herstellen van het onderwijs op locatie en daarmee op de ontmoeting van studenten en docenten, maar ook tussen studenten onderling.’

 

De enquête werd in de periode van 19 tot en met 25 juni door 514 studenten ingevuld, onder wie 189 HvA-studenten. De diagrammen en cijfers en percentages in de tekst zijn gebaseerd op de respons van HvA-studenten, tenzij anders vermeld. In de enquête werd gevraagd naar onderwijs, bijbaantjes, inkomsten en de woonsituatie van studenten sinds de coronacrisis.