HvA-bestuur wil ruimere ov-tijden: ‘Welzijn HvA’ers staat onder druk’

18 juni 2020
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Kyrie Stuij
Op
18 juni 2020

Fysiek onderwijs is nodig om iedereen gemotiveerd te houden. Dat zegt HvA-bestuurder Huib de Jong. Met het tijdslot in het openbaar vervoer zijn de mogelijkheden te beperkt. De HvA lobbyt met andere hogescholen voor meer ruimte voor studenten om te reizen. 

De hogeschool zo inrichten dat studenten en medewerkers anderhalve meter afstand kunnen houden is één ding, maar het tijdslot van het ov, waardoor de HvA alleen colleges tussen 11 en 15 uur en tussen 15 en 20 uur kan aanbieden, is te belemmerend. Dat zegt het hogeschoolbestuur in een intern bericht, naar aanleiding van gesprekken met HvA’ers.

 

Stinkende best

Daaruit blijkt dat er grote behoefte is aan fysieke colleges. ‘Het welzijn van studenten en medewerkers staat ernstig onder druk’, schrijft De Jong. ‘Iedereen doet zijn stinkende best, maar fysiek onderwijs is hoe dan ook noodzakelijk om iedereen gemotiveerd te houden.’

 

Al langer is er onvrede over het online onderwijs. De werkdruk voor docenten is hoog, de binding met studenten lijkt minder en recent kwam uit onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) naar voren dat veel meer studenten een studieachterstand hebben dan vorig jaar. Volgens het bestuur is ook dat een van de aanleidingen om Den Haag te verzoeken de reistijden voor studenten te versoepelen. 

Ook individuele HvA’ers roepen op tot actie. Zo is onderzoeker Esther Hammelburg een petitie gestart waarin ze het kabinet oproept het tijdslot te laten vervallen en Nederlanders verzoekt geen gebruik te maken van de spits, zodat studenten op school kunnen zijn. Hammelburg noemt het tijdslot ‘‘oneerlijk en onverstandig’’. ‘Waarom mogen we voor een dagje uit of een vergadering wel in de trein, terwijl deze generatie jonge lerende mensen zo wordt beperkt?’

 

Kind van de rekening

Ook Creative Business-docenten Merel Kamp en Lisette Hilhorst spraken zich uit in de media over de nadelen van online onderwijs. De opinie van Hilhorst op HvanA, waarin ze de HvA opriep om zich meer in te zetten voor fysiek onderwijs, kreeg bijval van collega’s.

 

Zo reageerde docent Judith van Dries dat ze vreest dat huidige studenten ‘‘het kind van de rekening worden’’. ‘Ik zou het zeer toejuichen als we de aankomende eerstejaars sterk zouden afraden om nu in te stromen. Dat zou meer ruimte en dus aandacht betekenen voor degenen die wel per se willen beginnen en meer mogelijkheden voor de zittende studenten.’

 

Het hogeschoolbestuur zegt zich deze week samen met andere hogescholen hard te maken in Den Haag. Ook het ISO vindt na de uitkomsten van het onderzoek over studieachterstand, dat het kabinet prioriteit moet geven aan het onderwijs. ‘Alleen onderwijs tussen 11 en 15 en na 20 uur helpt daar niet bij.’