Amfi stelt coördinator diversiteit aan na ophef over racisme

15 juni 2020
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Andrea Huntjens
Op
15 juni 2020

De recente ophef over gebeurtenissen op Amfi heeft het mode-instituut doen inzien dat er ‘echt iets moet veranderen’, zegt directeur Dirk Reynders. Daarom wil de directie een diversiteitscoördinator aanstellen. ‘Het creëren van veiligheid is heel belangrijk.’

Amfi reageert hiermee op een artikel van HvanA, waarin naar voren kwam dat studenten al jarenlang ervaren dat zij racistisch worden behandeld en worden gedicrimineerd bij beoordelingen van hun werk.

 

Studenten die daarover in gesprek gingen met een vertrouwenspersoon of examencommissie, stonden vaak voor een dichte deur. Voor Amfi is het reden om op zoek te gaan naar een diversiteitscoördinator. De precieze invulling van de functie is nog niet bekend. Ook staat er nog geen vacature open.

 

Amfi zegt ook verder te gaan met een eerder opgerichte diversiteitswerkgroep, bestaande uit studenten, medewerkers en mensen uit het vakgebied. Reynders hoopt dat hierdoor ‘diversiteit en inclusie onderdeel worden van het DNA van Amfi.’

 

Lees hieronder de reactie van Amfi.

Reactie Amfi

‘De recente gebeurtenissen hebben ons doen inzien dat er echt iets moet veranderen. Graag maken wij daarom van deze gelegenheid gebruik om actief met de Amfi-community op te trekken voor dit gezamenlijk doel. 

 

Het creëren van veiligheid is hiervoor heel belangrijk. We nemen de verhalen en adviezen serieus en willen daarom de volgende voorstellen doen:

  • Samen met  studenten is er – enige tijd geleden al – een diversiteitswerkgroep opgericht, die tevens zal worden versterkt met docenten en externe professionals uit het vakgebied.
  • Wij komen deze week bijeen met deze groep om ervoor te zorgen dat diversiteit en inclusie onderdeel worden van het DNA van Amfi.
  • We starten met het uitwerken van een profiel en de vacature voor een diversiteitscoördinator.
  • Voor het delen van je verhaal en feedback kun je altijd terecht bij de studentendecaan en direct bij het MT en jullie directeur, en straks bij de aan te nemen diversiteitscoördinator.
  • We zullen door het aanbieden van specifieke lessen, communicatie, lezingen, projecten, studiedagen, etc. verandering ondersteunen om de kennis over dit onderwerp te vergroten en beter toe te kunnen passen. 

Graag willen wij de studenten, docenten en medewerkers er nog meer bij betrekken om samen te bouwen aan een inclusieve opleiding door mee te werken aan het organiseren van events en ontwikkeltrajecten die nodig zijn om deze ambitie te verwezenlijken. Dit onderwerp is urgenter dan ooit.’