Klachten over je docent? Vier vragen en antwoorden

30 maart 2018
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Nina Rijnierse
Op
30 maart 2018

Een studieadviseur die zegt dat je ‘met je kut moet gaan spelen’. Taalgebruik dat niet op de hogeschool thuishoort, vinden studenten en medewerkers. Toch werd een klacht over deze intimidatie niet goed afgehandeld. Vier vragen over de manier waarop de HvA met klachten omgaat.

Een docent van de opleiding communicatie heeft zijn studenten jarenlang seksueel geïntimideerd. De rechter zei daarover onlangs dat de HvA klachten tegen de docent jarenlang negeerde. Eén van die klachten werd in ieder geval niet goed afgehandeld.

 

1. Wat ging er precies fout met de klacht die over deze docent werd ingediend?
In april 2013 stuurde een toenmalige HvA-student een brief aan het College van Beroep voor de Examens, waarin ze bezwaar maakte tegen het niet halen van twee vakken. Hierin schreef ze ook: ‘Tot mijn grote verbazing adviseerde de studieadviseur mij ineens om “met mijn kut te gaan spelen”.’ Ook zou hij haar belachelijk hebben gemaakt tijdens colleges.

De opleidingsmanager zou het voorval met docenten bespreken en daarna een reactie terugsturen aan de student. Maar die kwam er nooit: ‘Anno 2017 heb ik nog steeds niet vernomen van de opleidingsmanager,’ verklaarde de studente vorig jaar. De klacht werd ook niet doorgegeven aan de docent zelf.

‘Anno 2017 heb ik nog steeds niet vernomen van de opleidingsmanager’

2. Gebeuren dit soort dingen vaker op de HvA?

Dit soort fouten zijn nog niet vaker voorgekomen, zegt de HvA. ‘De klachtenprocedure op zichzelf is wel goed, maar hij is in 2013 niet goed doorlopen. Het is toen goed misgegaan. Er zijn natuurlijk wel vaker klachten ingediend, maar daarbij is alles voor zover bekend keurig verlopen.’

3. De HvA zei in een reactie op het nieuws over de docent dat het al bezig was om de klachtenprocedure ‘scherp te bekijken’. Waarom is dat dan nodig?

Een onafhankelijk bureau heeft de klachtenprocedure inderdaad geevalueerd, vertelt Cees Endhoven, directeur HRDe directeur HR (human resource) is verantwoordelijk voor het aantrekken, opleiden en beoordelen van werknemers binnen een organisatie. van de HvA.


Maar dat onderzoek was niet naar aanleiding van de rechtszaak over de communicatiemedewerker, zegt Endhoven. Aanleiding hiervoor was dat het vooral voor medewerkers nog onduidelijk was waar ze precies terecht konden met hun klacht. 


‘Studenten hebben het iets makkelijker, want zij kunnen naar de studentdecaan met een klacht. Maar soms is het voor hen wel lastig om die klacht formeel te maken, want ze kunnen dit niet anoniem doen.’ Endhoven hoopt voor de zomer de adviezen van het onderzoek te kunnen invoeren.

Probeer het op te lossen met de medewerker, afdeling of opleidingsmanager

4. Wat moet ik doen als ik een klacht wil indienen?

Wil je iets kwijt wil over hoe een medewerker of onderdeel van de hogeschool zich gedragen heeft? Volgens de HvA kan je de klacht dan het best eerst proberen op te lossen met de persoon of afdeling waar het om gaat. ‘Leg je klacht uit en vraag om een gesprek of schriftelijke reactie,’ zo staat er op de website.

 

Lukt dat niet, dan kun je ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij het loket ‘Beroep, Bezwaar en Klacht’ (BBK).  Het loket stuurt de kwestie dan door aan de afdeling of persoon die daarover gaat.


Maar: met klachten over ongewenst gedrag, discriminatie of (seksuele) intimidatie kun je beter eerst naar een van de vertrouwenspersonen van de hogeschool gaan. Zij hebben een onafhankelijke positie binnen de hogeschool.

 

Na een gesprek met de vertrouwenspersoon wordt besloten of je klacht wordt doorgestuurd naar de ‘klachtencommissie ongewenst gedrag’. Dat moet dan wel weer via het loket BBK.