HvA-docent intimideerde studenten jarenlang ongestraft

22 maart 2018 3458 Bekeken
Geplaatst door
Nina Rijnierse
Op
22 maart 2018

Een docent van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie heeft zijn studenten jarenlang seksueel geïntimideerd. Volgens de rechter heeft de HvA klachten tegen de docent jarenlang genegeerd.

Dat blijkt uit een rechtbankverslag van een zaak uit december 2017, dat woensdag is gepubliceerd. De hogeschool moet de medewerker wel een ruime ontslagvergoeding betalen: meer dan 65 duizend euro.

 

De docent werkte sinds 2006 op de HvA. De hogeschool wilde het arbeidscontract eigenlijk al in augustus vorig jaar stopzetten, maar daar ging de docent tegen in bezwaar. Hierna kwam het tot een rechtszaak.

 

Klachten

Een voormalige student stuurt in 2013 al een brief aan het het College van Beroep voor de Examens, waarin ze bezwaar maakte tegen het niet halen van twee vakken. Hierin schreef ze: ‘Tot mijn grote verbazing adviseerde de studieadviseur mij ineens om “met mijn kut te gaan spelen”. Overrompeld ben ik de kamer uit gelopen en heb vervolgens besloten om mijn studietraject zelf op te stellen.’

 

‘Deze docent heeft mij niet alleen tijdens persoonlijke gesprekken getreiterd, geschoffeerd en beledigd, hij heeft mij ook meerdere malen belachelijk gemaakt tijdens zijn colleges.’ 

‘Ik weet niet beter dan dat hij altijd wel een vieze grap of opmerking maakt’

Vieze grappen
Een andere student stuurde in februari 2017 een klacht naar de HvA. Daarin zegt ze dat de docent, die haar studieloopbaanbegeleider was, bij het eindbeoordelingsgesprek van haar stage aanwezig was en dat dit ‘niet fijn verliep’.

 

Ze schrijft dat de docent ‘compleet flipte’ toen ze zei dat ze in haar stageperiode meer had geleerd in een jaar theorie op school. ‘Hij schreeuwde dat mijn opmerking een belediging was voor hem en zijn collega’s en begon heel boos en agressief zijn tas in te pakken.’

 

Dezelfde student schrijft ook dat de docent al vaker ongepaste grapjes had gemaakt, onder andere tijdens zijn bezoek op haar stage. ‘Hij is al drie jaar mijn studieloopbaanbegeleider en ik weet niet beter dan dat hij altijd wel een vieze grap of opmerking maakt.’

 

Louis Vuitton-tas
De docent zou ook fysieke ongemakken, zoals de verwijdering van zijn nierstenen, openlijk in de klas hebben besproken. In een verslag van een gesprek met dezelfde student schrijft de coördinator van de opleiding dat de desbetreffende docent herhaaldelijk verhalen vertelde ‘met plastische beschrijvingen over de medische ingrepen waarbij een slangetje wordt ingebracht in de pisbuis van de “plasser”’.

In andere klachten, die anoniem zijn ingediend, staat dat de docent tegen een student zou hebben gezegd: ‘Als ik je een harde schouderklop geef, valt je tampon er dan uit?’

 

Ook zou hij tegen een student hebben gezegd dat zij ‘alleen een les mocht missen als ze een foto stuurde van haar wet T-shirt contest’. Tijdens een intakegesprek zou hij een meisje aan het huilen hebben gebracht door haar te denigreren omdat ze een Louis Vuitton-tas had. De docent beweert zelf dat hij dit soort dingen niet heeft gezegd. 

 

Nieuwe leidinggevende 
De HvA schorste de docent al in februari vorig jaar. Die schorsing werd een paar keer verlengd en uiteindelijk omgezet in een schorsing voor onbepaalde tijd. Ook stelde de HvA toen een onderzoek in, dat werd uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau.

‘Als ik je een harde schouderklop geef, valt je tampon er dan uit?’

Uiteindelijk besloot de rechter in december dat het contract met de medewerker vanaf 1 maart 2018 moest worden ontbonden. Maar de HvA heeft ook schuld, vindt de rechter, omdat de klachtenprocedure niet goed is doorlopen. Daarom krijgt de docent wel een vergoeding van 10 duizend euro. Daarbovenop krijgt hij ook nog eens een ontslagvergoeding van ruim 55 duizend euro.

 

De rechtbank verwijt de HvA dat ze de klacht die de student in 2013 indiende nooit officieel in behandeling namen, terwijl de zaak wel bekend was bij de toenmalige opleidingscoordinator. Ook bracht de HvA de betreffende docent niet op de hoogte en troffen ze toen verder geen sancties. 

 

De rechter zegt daarover: ‘Op HvA rusten niet alleen verplichtingen jegens haar studenten, maar ook – als werkgever – jegens haar docenten, waaronder de verplichting om ervoor te waken dat de positie van een van haar docenten onherstelbaar wordt aangetast.’

‘Het is de verplichting van de HvA om ervoor te waken dat de positie van haar docenten onherstelbaar wordt aangetast’

Pas in 2015, toen er een nieuwe leidinggevende op de afdeling werd aangesteld, werd de docent aangesproken op zijn gedrag. Toen kreeg hij te horen dat ‘dit gedrag niet bij een docent past en dat hij elke schijn van intimiderend gedrag zou moeten vermijden’. 

 

Een HvA-woordvoerder laat aan HvanA weten dat de hogeschool de gang van zaken betreurt. ‘Het is niet te voorkomen dat werknemers ongewenst gedrag vertonen. Wel moeten wij zorgen dat we als organisatie adequaat handelen, als wij meldingen ontvangen,’ aldus de woordvoerder. Ten tijde van het oordeel van de rechter was de HvA al bezig om de klachtenprocedure ‘scherp te bekijken’ en waar nodig te veranderen. Daar wordt nu de uitspraak van de rechter in meegenomen.