Eerstejaars zijn tevreden over opleiding, maar ervaren ook druk

6 maart 2020
Beeld:

Daniël Rommens | Eerstejaarsstudenten tijdens de introductieweek in 2019

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
6 maart 2020

Ruim 80 procent van de eerstejaarsstudenten op de HvA is tevreden over hun keuze voor de opleiding. Dat blijkt uit een onderzoek van de hogeschool naar hoe studenten de eerste honderd dagen van hun studie hebben ervaren.

De HvA ondervroeg ruim 2300 studenten, 17 procent van het totaal aantal eerstejaars, in een enquête naar hun eerste ervaringen op de hogeschool. Daaruit bleek onder andere dat 40 procent van de eerstejaars hoge druk voelt vanuit de opleiding en de overheid om studieprestaties te leveren.

 

Sinds de invoering van het leenstelsel wijzen verschillende onderzoeken op een verhoogde prestatiedruk, die er onder andere toe zou leiden dat studenten steeds vaker met stressklachten en psychische klachten te maken krijgen.

De overgrote meerderheid van de eerstejaarsstudenten zegt tevreden te zijn over zijn of haar studiekeuze. De studiekeuzecheck, die sinds enkele jaren verplicht door alle aankomende studenten moet worden gedaan, scoort echter maar een magere voldoende in het oordeel van de studenten. De studenten geven aan dat de studiekeuzecheck geen goed beeld geeft van de manier van lesgeven en toetsen op de HvA.

‘Ik ben geschrokken van het niveau van wiskunde’

De HvA vroeg ook welke problemen studenten ervaren bij de aansluiting tussen hun huidige opleiding en hun voorlopleiding. Het meest genoemde probleem is het niveau van wiskunde en statistiek (21 procent). Een student in het onderzoek zei: ‘Ik ben erg geschrokken van het hoge niveau van wiskunde. Ik had gewild dat ik dit tijdens de studiekeuzecheck had gehoord.’

 

Daarnaast worden het tempo van de studie en de balans tussen privé en studie genoemd als belangrijke aansluitingsproblemen. De studenten geven aan dat ze positief zijn over de kennis en vaardigheden die ze aangeleerd krijgen, evenals het enthousiasme van de docenten. Van de ondervraagde studenten geeft 79 procent aan dat ze de opleiding van plan zijn af te maken.

 

Bekijk hieronder de infographic van de afdeling Institutional Research van de HvA, dat de 100Dagen Monitor jaarlijks uitvoert.