Zo gaan de studentenbonden komend jaar wél hbo’ers vinden voor hun besturen

13 januari 2020
Beeld:

Daniël Rommens | Studenten demonstreren tegen het leenstelsel in Amsterdam (archieffoto)

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
13 januari 2020

Hoe kun je als studentenvakbond hbo’ers vertegenwoordigen als er precies nul in je bestuur zitten? Dat is dit jaar het geval bij de twee grootste studentenorganisaties van Nederland. Volgend jaar moet dat anders, vinden Alex Tess Rutten en Kees Gillesse, de voorzitters van die bonden.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) zoeken nieuwe bestuurders en ze zijn in het bijzonder op zoek naar mensen uit het hbo. Dit bestuursjaar zitten er helemaal geen hbo-studenten in de besturen van de belangenclubs en dat leverde kritiek op, onder andere vanuit de besturen van de Nederlandse hbo-instellingen. Terechte kritiek, geven LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten en ISO-voorzitter Kees Gillesse toe.

Wat is de LSVb?

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is de overkoepelende bond van alle Nederlandse (lokale) studentenvakbonden, zoals Asva Studentenunie. Onder andere door te overleggen met politici, maar ook door te demonstreren tegen maatregelen zoals het leenstelsel, behartigt de LSVb de belangen van alle Nederlandse studenten.

Ze leggen uit hoe ze er dit jaar voor gaan zorgen dat ze meer hbo’ers aantrekken voor de besturen. En ze vertellen waarom hun werk volgens hen zo leuk en belangrijk is.

 

Waarom willen jullie eigenlijk hbo’ers in jullie besturen hebben?

Kees: ‘Het is belangrijk dat de mensen die praten en beslissingen nemen namens een bredere groep, zelf voortkomen uit die groep. Daarom willen we mensen uit het hbo in ons bestuur.’

 

Alex: ‘Twee derde van onze achterban komt van het hbo. Als ik in gesprek ben om de belangen van studenten te behartigen, grijp ik vaak naar dingen die ik zelf meemaak als student. Dat is juist de kracht van een studentenvakbond. Maar ik kom van de universiteit, dus mijn ervaring is alleen die uit het wetenschappelijk onderwijs.’

 

Hoe gaan jullie er dit jaar voor zorgen dat je wel hbo’ers vindt?

Alex: ‘We moeten allereerst kritisch naar onszelf kijken. We hebben veel universitaire studenten in ons bestuur en in ons team. Je kiest sneller voor iemand die lijkt op jezelf en als je dan allemaal van de universiteit komt, worden er vaak dezelfde mensen gekozen. Maar sommige functies passen misschien wel veel beter bij hbo’ers. Hier hebben we aan gewerkt door de sollicitatiecommissie te trainen hoe ze kunnen omgaan met hun subjectiviteit. En er zitten hbo’ers in de sollicitatiecommissie.’

‘We moeten ook echt durven zeggen dat de participatie van studenten in het hbo lager is dan op de universiteit’

Kees: ‘Wij hebben naast een sollicitatiecommissie een commissie die naar kandidaten zoekt. Die heeft diversiteit echt als speerpunt. We hebben in 2018 ook een deskundige ingehuurd om te onderzoeken of de wervingsteksten neutraal genoeg zijn.’

Beeld: LSVb | Alex Tess Rutten

‘De sollicitatiecommissie stelt dan een team samen met kennis van alle zaken die belangrijk zijn: politiek, woordvoering, onderwijs, medezeggenschap. Maar we letten dus ook op de balans tussen wo en hbo.’

 

Alex: ‘Een deel van de oorzaken ligt ook buiten ons. Het hbo wordt enorm onderschat. Ik weet niet waarom, maar het gaat heel vaak over onze veertien universiteiten. En dat terwijl het hbo een enorme waarde heeft voor de samenleving.’

 

Kees: ‘We moeten ook echt durven zeggen dat de participatie van studenten in het hbo lager is dan op de universiteit.’

 

Hoe komt dat dan?

Alex: ‘Op de universiteit is er veel meer een cultuur met een verenigingsleven, het doen van een bestuursjaar. Die traditie bestaat minder lang op het hbo en daar is ook wat minder ruimte voor activiteiten buiten het onderwijs om.’

 

Kees: ‘Je ziet dat hogescholen gemiddeld minder uren en geld beschikbaar stellen voor de medezeggenschap dan universiteiten. Daardoor is er minder animo voor medezeggenschap en is dus de participatie van studenten minder.’

Wat is het ISO?

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) houdt zich veel bezig met de medezeggenschap op hogescholen en universiteiten. Het ISO is daarnaast een vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.

Geldt dat voor alle hogescholen?

Kees: ‘Het verschilt heel erg per hogeschool. HvA-medezeggenschappers zijn juist ontzettend actief. Dat zijn heel welkome leden hier. Afgelopen december bij onze kerstborrel stelde Jeffrey Meijer bijvoorbeeld allerlei vragen aan de minister. Het is een heel actieve groep.’

 

Wat doe je eigenlijk als bestuurder bij de LSVb of ISO?

Alex: ‘Veel overleggen met politici. Een ziek bizar vet moment was op mijn eerste dag als voorzitter. Ik zat in de Tweede Kamer voorafgaand aan een debat te praten met Kamerleden en later hoorde ik ze gewoon herhalen wat ik zei. Het is leuk werk omdat het zo belangrijk is. Het onderwijs is een draaipunt in je leven.’

Beeld: ISO | Kees Gillesse

Kees: ‘Vlak voor de zomer wilde het kabinet invoeren dat DUO een schuldverklaring aan hypotheekverstrekkers zou moeten geven, als die daarom vragen bij een hypotheekaanvraag. Dat vonden wij een slecht idee en we hebben toen als kersvers bestuur stevig gereageerd in de media. Later werd in de Kamer een motie aangenomen die het plan van tafel veegde. Je kon toen echt merken dat we iets hadden gedaan waar studenten blij mee zijn.’

 

Moet je eigenlijk een soort politiek talent zijn om dit te doen?

Kees: ‘Nee, je hoeft echt geen alleskunner te zijn of zo. Als je iets meebrengt wat je goed doet, dan moet je echt komen solliciteren.’

 

Alex: ‘Je hoeft ook geen jaren medezeggenschapservaring mee te nemen. Passie hebben voor een rechtvaardige wereld is de basis. De rest leren wij je wel.’

 

Mogen geïnteresseerde HvA’ers jullie bellen als ze meer willen weten?

Alex: ‘Ja, check mijn telefoonnummer maar op onze website.’

 

Kees: ‘Je kunt zelfs een koffieafspraak maken om met een van onze bestuursleden te praten.’

 

---

 

De LSVb en het ISO zoeken deze maand naar kandidaten voor de besturen van volgend collegejaar. Je kunt hier meer informatie vinden over de LSVb en hier over het ISO.

 

De LSVb organiseert op 15 januari een informatieavond en op 21 januari een open dag.

 

Je kunt op 16 januari en 27 januari naar informatieavonden van het ISO. Meer informatie vind je hier.