Minder studenten, meer versoberen: dit lees je in het jaarverslag van de HvA

25 juni 2024
Beeld:

Daniël Rommens | HvA-studenten op de Amstelcampus

Geplaatst door
Benne van de Woestijne
Op
25 juni 2024

Hoe gaat de HvA de uitval van studenten tegen? En kan de hogeschool de komende tijd alle ambities nog wel waarmaken, nu er minder geld binnenkomt? In het jaarverslag dat de HvA vandaag online heeft gezet, lees je dat het een uitdaging blijft om zowel studenten als medewerkers binnen te houden. 

Is de HvA afgelopen jaar energiezuiniger geworden, inmiddels al divers genoeg, en lukt het de hogeschool al om het verzuim onder medewerkers enigszins terug te brengen? Wie het wil weten, leest het allemaal terug in het jaarverslag (zie kader).

Jaarverslag

Het jaarverslag is het document dat de HvA ieder jaar op haar website publiceert, zo rond de start van de zomer. Het geeft een inkijkje in de portemonnee van de hogeschool en in de doelstellingen die afgelopen jaar wel en niet zijn behaald. Het volledige jaarverslag over 2023 lees je op de site van de HvA. 

Zo bespaart de HvA sinds 2023 ‘een miljoen wegwerpbekers’ en ligt het percentage medewerkers met een tijdelijk contract weer op het gewenste niveau. Tegelijkertijd lukt het de HvA nog niet om voldoende mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen. En wat de financiën betreft? De hogeschool hield uiteindelijk 2,6 miljoen euro over en blijft voorlopig ‘financieel gezond’.

 

Studenten

Maar hoe zal het de komende jaren gaan? ‘Groei van de middelen is niet langer vanzelfsprekend’, concludeert de HvA. In september bleken veel studenten zich niet opnieuw te hebben ingeschreven. De uitval van studenten heeft aandacht nodig, zoals de Onderwijsinspectie eerder dit jaar ook al schreef.

Mede door het vertrek van studenten moet de HvA ‘de dienstverlening versoberen’

Voor het tweede jaar op rij liep het aantal studenten aan de HvA namelijk terug. Er begonnen weliswaar meer eerstejaars, onderaan de streep stonden er 2.294 minder studenten ingeschreven. Komend studiejaar loopt dat aantal verder terug, verwacht de HvA.

 

Dat heeft ‘invloed op alle ambities van de hogeschool’, die voor keuzes komt te staan ‘om de dienstverlening te versoberen of af te bouwen’. Oftewel: wat biedt de hogeschool straks nog wel aan, wat niet? Na de coronapandemie is de uitval fors toegenomen, ‘zowel in jaar 1 als in latere jaren van de studie.’

 

Oorzaken

Hoe dat komt? In het jaarverslag heeft de HvA het over ‘diverse oorzaken, waaronder verbetering van het diplomarendement, de doorstroom van studenten naar universiteiten en de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt. Ook is het ‘niveau te hoog gegrepen’ of gaat het om ‘sociale problematiek.’

Statistieken van 2023

- In 2023 haalden 6.931 studenten een bachelordiploma of associate degree

- 319 studenten haalden een masterdiploma 

- de HvA eindigde 2,6 miljoen euro in de plus 

- studentenpsychologen van de HvA voerden 2.300 gesprekken   

- 14 procent van de HvA'ers had een tijdelijk contract

- het gasverbruik lag in 2023 op 854.099 m3 

De HvA baseert zich onder meer op de ‘exit monitor’, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten. Vertrokken studenten wordt daarin tijdens het studiejaar gevraagd wat de reden was om te stoppen. Meest genoemd: de opleiding paste toch niet bij de interesses, of het was de student tijdens de opleiding ‘onduidelijk’ wat er van hem of haar werd verwacht.

 

Een volledig representatief beeld geeft dat echter niet, ook omdat slechts een kwart van de benaderde studenten het onderzoek invult. ‘Maar studievoortgang en studeerbaarheid staan als onderwerp weer meer op de agenda, zeker in de hogere bestuurslagen. De komende tijd komt er meer aandacht voor dit onderwerp, het heeft prioriteit’, verklaart de woordvoerder.

‘Het blijft een uitdaging om medewerkers te boeien, binden en verbinden’

Moet de hogeschool ook naar zichzelf kijken, zoals de Onderwijsinspectie vindt? Er zijn wel zaken die beter kunnen, laat de woordvoerder in reactie weten. Zo wil de hogeschool uitval tegengaan door de voorlichting voor nieuwe studenten te verbeteren, zodat zij niet op voorhand al de verkeerde keus maken. Of de studievoortgang beter monitoren, zodat mogelijke studieuitval eerder kan worden herkend, zodat er waar mogelijk op kan worden geanticipeerd.

 

Medewerkers

Niet alleen studenten vallen uit: afgelopen jaar werd ook opnieuw van veel medewerkers afscheid genomen. Hen binnenboord houden, vormt uitdaging twee. ‘Het blijft een uitdaging om medewerkers te boeien, binden en verbinden’, schrijft de HvA in het verslag.

 

In het vorige jaarverslag, over 2022, viel het vertrek en verzuim onder medewerkers al op. Een jaar later zijn die percentages enigszins gedaald, al ligt het aantal medewerkers dat op eigen verzoek ontslag neemt ook in 2023 nog relatief hoog (282 medewerkers).

 

Wat medewerkers doet vertrekken, is nog niet helemaal duidelijk, volgens de woordvoerder. Er zou een uitstroomonderzoek volgen, luidde het vorig jaar na vragen van HvanA. Maar tot op heden hebben slechts 125 mensen het onderzoek ingevuld, volgens de woordvoerder, wat helaas nog geen representatief beeld geeft. Of het onderzoek een vervolg krijgt, moet in november duidelijk worden.

 

Werkdruk blijft in dat licht een aandachtspunt: 42 procent van de HvA-medewerkers ervaart de werkdruk als (veel) te hoog. Het ziekteverzuim daalde enigszins: in 2022 piekte het nog met gemiddeld 6,2 procent, in 2023 zaten medewerkers van de HvA iets minder vaak ziek thuis (5,8 procent). Het gebeurt nog wel te veel, want de HvA streeft naar vier procent.