HvA komt alsnog met statement over ‘onaanvaardbaar geweld’ Israël en Hamas

23 november 2023
Beeld:

Daniël Rommens | Het Kohnstamm- en Theo Thijssenhuis

Geplaatst door
Benne van de Woestijne
Op
23 november 2023

‘Geweld tegen onschuldige burgers is onaanvaardbaar.’ ‘Het oorlogsrecht moet door Israël en Hamas worden gerespecteerd.’ Stevigere woorden vandaag van de HvA, in een statement over de oorlog die al aan duizenden Israëliers en Palestijnen het leven kostte.

Op de dag dat een tijdelijk staakt-het-vuren zou ingaan tussen Israël en Hamas, heeft de HvA besloten zich over de oorlog uit te spreken. In een verklaring namens het College van Bestuur (CvB) en alle decanen veroordeelt de hogeschool de misdaden die aan beide kanten zijn gepleegd. 

 

‘Wij zijn diep geraakt door het immense leed dat zich voltrekt,’ begint het bericht. ‘Geweld tegen onschuldige burgers is onaanvaardbaar en agressie tegen ongewapende mensen moet onvoorwaardelijk worden veroordeeld. We dringen erop aan dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, alsook het humanitair oorlogsrecht, gerespecteerd worden.’ 

 

Gehoor

Het statement volgt enkele weken nadat het CvB van een groep HvA’ers te horen kreeg dat er te weinig werd gedaan met de oorlog. In een online petitie riep een groep studenten, medewerkers en alumni het CvB nadrukkelijk op om stelling te nemen en zich uit te spreken tegen het geweld. Dat statement volgt nu dus alsnog.

‘De HvA is geen plek voor haat, oproepen daartoe zullen niet worden getolereerd’

In het bericht richt de HvA zich ook tot de eigen gemeenschap. Zo laat de hogeschool weten dat er de komende tijd over het onderwerp doorgepraat wordt op de campus. Half november was er al een eerste ‘dialoog’ waarbij studenten en medewerkers konden delen wat de oorlog met hen doet. Die gesprekken moeten de komende tijd een ‘structureel karakter’ krijgen, staat in het bericht. 

 

Polarisatie

Andere hoger onderwijsinstellingen hebben zich eerder al op vergelijkbare wijze over de kwestie uitgelaten. Medio oktober nam de Vrije Universiteit bijvoorbeeld al ‘met kracht afstand van alle vormen van geweld tegen onschuldige burgers.’ 

 

Toch lijken hogescholen en universiteiten op zoek naar de juiste boodschap, zeker ook omdat ze geen kant willen kiezen in de oorlog. Bij de inval van Rusland in Oekraïne ging dat instellingen makkelijker af, toen volgde al gauw een statement van de HvA. Ook werd besloten de banden met het Russische hoger onderwijs te verbreken.

 

Nu is de maatschappij meer gepolariseerd, iets waar de HvA ook aandacht aan besteedt in het bericht. ‘We willen recht doen aan de vrijheid van meningsuiting en expressie, maar tegelijkertijd de veiligheid binnen onze gemeenschap waarborgen. Wij zijn samen verantwoordelijk voor die veiligheid. De HvA is geen plek voor haat. Oproepen daartoe in welke vorm dan ook zullen niet getolereerd worden.’