Meer eerstejaars kiezen voor HvA, maar hogeschool krimpt door grote uitstroom

13 oktober 2023
Beeld:

Daniël Rommens | De kantine in het Wibauthuis

Geplaatst door
Benne van de Woestijne
Op
13 oktober 2023

Het aantal studenten dat in september voor een opleiding aan de HvA heeft gekozen, is met ruim vier procent gestegen. Maar de uitstroom van studenten in hogere jaren is dermate dat de HvA eerder krimpt dan groeit. ‘Het blijft een uitdaging om studenten binnen te houden.’ 

Ruim 13.000 nieuwe gezichten zijn in september aan een opleiding op de HvA begonnen. Dat valt op te maken uit de voorlopige inschrijfcijfers tot en met 1 oktober. Het gaat om een groei van ruim vier procent, ten opzichte van het aantal startende HvA’ers vorig jaar.

 

De inschrijfcijfers worden pas begin 2024 definitief gemaakt door de Vereniging Hogescholen. Maar begin oktober is een eerste peildatum en zie je alvast in grote lijnen welke opleidingen groeien of juist minder populair zijn. Dus: wat zijn de trends?

 

Techniek populair, minder zorgstudenten

Grotere bachelors als Bedrijfskunde (+10 %), International Business (+6 %), Built Environment (+8 %) en met name Engineering (+25 %) doen het dit jaar opnieuw goed. Vooral de Faculteit Techniek is populair.

 

Technische opleidingen aan de HvA verwelkomden dit jaar bij elkaar namelijk zo’n acht procent meer eerstejaars dan vorig jaar. En dat terwijl landelijk juist minder studenten voor een technische opleiding kozen. Andere faculteiten groeien qua instroom iets minder hard. 

 

De Faculteit Zorg is de enige die, gekeken naar het aantal eerstejaars, negatief uit de toon valt (-2,6 %). HBO-Verpleegkunde springt er van alle bachelors uit als de grote verliezer. De opleiding hengelt dertien procent minder eerstejaars binnen en krimpt, net als afgelopen jaar, fors. Aan de Pabo-HvA, die studenten klaarstoomt als leerkracht voor de basisschool, begonnen dit jaar 183 eerstejaars (+8 %). HvanA ging in september in gesprek met opleidingsmanager Corine Latour over de lage instroom bij HBO-Verpleegkunde: hoe is het tij te keren? (tekst loopt door onder podcast) 

Dat meer eerstejaars zich hebben ingeschreven, wil nog niet zeggen dat de HvA dit jaar meer studenten huist. Integendeel: in hogere jaren nam het aantal ingeschreven studenten met ruim tweeduizend af.

 

De hogeschool krimpt daardoor eerder dan dat ze groeit. ‘Meer dan zeven procent van de hogerejaarsstudenten is dit jaar niet teruggekomen’, schreef voorzitter van het College van Bestuur Jopie Nooren deze week nog in een opinie voor de Volkskrant. Volgens Nooren zou het kunnen liggen aan de financiële zorgen van studenten. Maar of dat de reden is? 

 

Groeien en krimpen

De brede bacheloropleiding Engineering geeft de in- en uitstroom van studenten goed weer. Bij die opleiding nam het aantal ingeschreven eerstejaars met tientallen studenten toe, tegelijkertijd schreven in de hogere jaren ook tientallen studenten zich weer uit.

‘Studentsucces blijft een aandachtspunt, zeker voor studenten die met andere eisen instromen’

‘We zijn heel blij met de komst van al die eerstejaars’, reageert Erwin Borgmeier, opleidingsmanager van Engineering. De faciliteiten in het Jakoba Mulderhuis spelen een rol, denkt Borgmeier, en studenten kiezen bij Engineering een brede opleiding. ‘Maar wat de hoge instroom ook verklaart, is dat we sinds een aantal jaar havisten met een Economie & Maatschappij-profiel toelaten. Daar plukken wij nu steeds meer de vruchten van.’

 

Maar of die studenten de opleiding ook afmaken? Dat valt niet altijd mee, ziet Borgmeier. ‘Het blijft een uitdaging om studenten binnen te houden. Zeker voor de groep studenten die met andere eisen instroomt dan voorheen, blijkt het niet altijd even eenvoudig de opleiding af te maken. Het studentsucces is een belangrijk aandachtspunt.’ 

 

Ad-opleidingen en masters

Toch weet de HvA de krimp in studentenaantallen nog redelijk binnen de perken te houden. Dat komt onder meer door de voortdurende groei van de associate degrees, zogeheten Ad-opleidingen.

 

De ad-opleidingen, die vaak nog relatief klein zijn, groeien rap door (+60 %). Zo verwelkomt de Ad Smart Media Production dit jaar 74 eerstejaars, ruim vier keer meer dan vorig jaarAssociate degrees duren twee jaar, liggen qua niveau tussen mbo-4 en een hbo-bachelor in en slaan een brug tussen middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

 

Ook voor masteropleidingen op de HvA, waar er steeds meer van bij komen, lijkt vooralsnog genoeg animo. De nieuwe master Klimaatpsychologie, die in landelijke media veel aandacht kreeg, zat bijvoorbeeld binnen de kortste keren vol. De komende jaren wil het hbo steeds meer masters gaan aanbieden, zodat studenten zich ‘verder kunnen verdiepen’ in een beroep.