Sociale cao: loon in hbo stijgt gemiddeld tien procent, maar meer voor laagstbetaalden

30 juni 2023
Beeld:

Paul Disco | Tussen de 6,36 en 13,8% loonsverhoging

Geplaatst door
Paul Disco
Op
30 juni 2023

Vakbonden en hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In juli gaan de lonen met minstens 6,36 procent omhoog, en werknemers krijgen in september een eenmalige uitkering van 833 euro bruto. Laagstbetaalden krijgen structureel meer geld. 

Werknemers met een relatief laag salaris krijgen er structureel 150 euro per maand bij. De loonschalen waar veel docenten in zitten, schaal 11 en 12, gaan met 100 euro omhoog. Voor schaal 13 en hoger, managers en lectoren, blijft het bij 6,36 procent.

 

Voor de laagste schalen gaat de stijging met het extra bedrag per maand richting de 14 procent. Dat percentage was ook de inzet van de vakbonden bij de onderhandelingen met werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen (VH).

Beeld: HvanA | Salarisverdeling

‘Gemiddeld stijgen de lonen met 10 procent’, zegt Douwe-dirk van der Zweep, onderhandelaar namens vakbond AOb. ‘We hebben de beschikbare loonruimte zo eerlijk mogelijk verdeeld. Docenten aan het eind van schaal 11 gaan er door een hoger maximum zelfs ruim 11 procent op vooruit. Het is een sociaal akkoord, omdat de laagste schalen het meest gecompenseerd worden.’

 

Schaal 11, een schaal waar de meeste docenten in zitten, krijgt een aanloopschaal. Aan de andere kant wordt het maximum van schaal 11 en 12 met een extra stap uitgebreid. Voor werknemers in deze schalen, die aan het maximum zaten, is er dus een extra stap naar een hoger salaris. Zij ontvangen per 1 juli het nieuwe maximum en krijgen met deze maatregelen 11,33% respectievelijk 10,45% meer salaris.

Inschaling docenten

Niet alle docenten zitten in schaal 11, een kleine 11 procent van de HvA-docenten zit in schaal 10. Er is landelijk afgesproken dat de scholen opnieuw kijken of een docent toch niet in schaal 11 thuishoort. Van der Zweep: ‘De inschaling van alle docenten in schaal 10 wordt opnieuw beoordeeld, hiervan zal naar verwachting een grote groep naar schaal 11 gaan.’

 

De oude vakbondseis, dat een docent met een master automatisch in schaal 11 thuishoort, is vervallen. Daarvoor in de plaats komt het bezit van een Basiskwalificatie Examinering (BKE). Dat betekent dat docenten die toetsen afnemen, ongeacht of zij een master bezitten, in schaal 11 vallen. Schaal 10 en lager blijven wel gewoon bestaan voor instructeurs.

 

Werkdruk

Per hogeschool wordt een toetscommissie aangesteld die kijkt of de taak die iemand heeft ook realistisch binnen de tijd uit te voeren is. Elke medewerker kan zijn taakopdracht laten toetsen.

 

Arbeidsongeschiktheid

Alle hogescholen sluiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af voor de werknemers. De HvA had dit al per 1 oktober vorig jaar gedaan. Medewerkers met een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de HvA, zijn automatisch verzekerd voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De voorwaarden zijn dat de werknemer in Nederland woont en hier sociaal verzekerd is.

 

Senioren

Naast de bestaande seniorenregelingen (zie de AZ-lijst van de HvA) bestaat nu ook de mogelijkheid om nog eens extra 20 procent onbetaald verlof, een dag per week dus, op te nemen. Dat gaat niet ten koste van de oorspronkelijke pensioenopbouw. Dat kan voor een periode van vijf jaar, waarbij de voorwaarde is dat de werknemer nog voor minimaal 0,4 fte inzetbaar blijft.

 

Starters

Nieuwe werknemers in het onderwijs, de starters, krijgen recht op maximaal 45 Duurzame Inzetbaarheiduren (DI-uren), afhankelijk van de omvang van het dienstverband. Elke school moet daarnaast een schriftelijk inwerkbeleid hebben.

 

Bovendien gaat er wat wijzigen in de tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Een overeenkomst met uitzicht op een vast dienstverband (D3-contracten) was voor werkgevers minder aantrekkelijk dan een overeenkomst voor bepaalde tijd (D4). D3-contracten gaan meer lijken op D4-contracten. Uitgangspunt voor een tijdelijk contract is dat de starter recht heeft op een vaste overeenkomst, tenzij er zwaarwegende belangen zijn om dat niet te doen.

 

Voorleggen

De cao voor het hbo is definitief als de achterban van de bonden en de werkgevers hebben ingestemd met dit onderhandelaarsakkoord. De verwachting is dat dit eind volgende week is afgerond. Het persbericht over het principeakkoord is hier te lezen, de volledige tekst staat hier. De cao loopt 15 maanden: van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024.