Twijfels over kwaliteit van opleidingen CO+CB, HvA laat onderzoek doen

30 mei 2023
Beeld:

Paul Disco

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
30 mei 2023

Staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk bij de opleidingen Communicatie en Creative Business? De deelraad van de faculteit schrijft zich ‘ernstige zorgen’ te maken, en nu heeft ook een klokkenluider zich gemeld over de ‘geringe studiebelasting’. 

De HvA schrijft vandaag een melding te hebben ontvangen van een klokkenluider. Die heeft het vermoeden dat de onderwijsvernieuwingen bij Communicatie en Creative Business (CO+CB) hebben geleid tot een te lage studiebelasting. Oftewel, studenten zouden te weinig werk hoeven te verzetten voor hun studiepunten. 

 

Het College van Bestuur van de HvA laat nu onderzoek doen naar de melding, op grond van de Klokkenluidersregeling. Die regeling bepaalt dat medewerkers en studenten misstanden en onregelmatigheden binnen hun opleiding of HvA-breed aan de orde kunnen stellen. Het is niet bekend wie de melding bij CO+CB heeft gedaan.

 

Externe commissie

Begin dit studiejaar zijn de opleidingen Communicatie en Creative Business met een nieuw onderwijsmodel gestart. Het zogeheten stonesmodel is gebaseerd op het idee dat studenten meer te zeggen moeten krijgen over wat ze willen leren.

 

Bij die vernieuwing werden allerlei kleinere vakken en minoren afgeschaft. Dat leidde dit jaar al tot onvrede bij studenten, die een heus radioprotest organiseerden. In plaats van de oude vakken bestaat elk leerjaar nu uit vier grote lesmodules van elk 15 studiepunten, de ‘stones’. De HvA laat nu door een externe commissie onderzoeken of die nieuwe studiebelasting bij de opleidingen wel in verhouding staat tot de toe te kennen studiepunten. 

 

‘Ernstige zorgen’

De klokkenluider is niet de enige die zich zorgen maakt over de kwaliteit van de opleidingen. Ook de deelraad van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie uit kritiek. De raad heeft zijn zorgen over de onderwijsvernieuwingen inmiddels geuit aan decaan Frank Kresin.

 

In een brandbrief, die in handen is van HvanA, stelt de raad zich ‘ernstige zorgen’ te maken en veel signalen te krijgen dat de onderwijsvernieuwing bij met name CO+CB en HBO-ICT in de praktijk ‘impact’ heeft op het welzijn van zowel studenten als medewerkers. 

 

Voor het onderzoek naar de studiebelasting is inmiddels een externe commissie ingesteld. Die bestaat uit lector Quirine Eijkman (van de Hogeschool Utrecht), professor Miek Laemers (Vrije Universiteit) en onderwijsadviseur Marianne van der Weiden. Het onderzoek wordt in mei en juni uitgevoerd. ‘De commissie is voornemens haar rapport op korte termijn af te ronden’, schrijft de HvA.