Ook na de pandemie blijven studenten eenzaam: een op de drie is vaak alleen

6 april 2023
Beeld:

Linette van Vlodrop

Geplaatst door
Benne van de Woestijne
Op
6 april 2023

Een jaar na de coronapandemie blijven HvA-studenten zich nog steeds vaak eenzaam en alleen voelen. Bijna vier op de tien studenten maakt zich bovendien zorgen over de portemonnee. Dat zijn de opvallendste conclusies uit een enquête van de HvA naar hun welzijn. 

Ervaren studenten prestatiedruk? Voelen ze zich thuis of juist onveilig? En hoe is het in algemene zin gesteld met hun geluk? Sinds 2019 houdt de HvA een enquête onder een panel van studenten om antwoord te krijgen op deze vragen, een onderzoek dat sinds de coronapandemie alleen maar relevanter werd. 

 

Studenten waren namelijk opvallend vaak eenzaam en gestrest, bleek voortdurend ten tijde van de pandemie. Vraag is: hoe vergaat het ze nu die ten einde is? We zetten de opvallendste statistieken uit de welzijnsenquête op een rij. 

Geluksgevoel van studenten ligt nog altijd lager dan vóór de pandemie

Regelmatig alleen

De enquête werd gehouden in november 2022 en ingevuld door 702 studenten. Die geven volgens de onderzoekers van de HvA-afdeling Institutional Research (IR) een representatief beeld van wat er zoal onder de studentenpopulatie broeit en groeit. 

 

Een op de drie studenten voelt zich nog altijd geregeld eenzaam of alleen. Ten opzichte van de vorige welzijnsmeting, in november 2021, vertoont dat aspect van het welzijn van studenten dus amper verbetering. Ongeveer zeven op de tien studenten stelt zich overigens gelukkig te voelen, net als eind 2021. 

Het ‘geluksgevoel’ van studenten ligt daarmee nog altijd lager dan vóór de pandemie, concluderen de onderzoekers van IR. Ook de stress van studenten blijft onveranderd hoog. Ongeveer de helft van de studenten antwoordt in de enquête regelmatig tot bijna altijd negatieve stress te ervaren. Wel is de groep die bijna altijd met ernstige stress kampt kleiner geworden (een daling van tien naar zes procent). 

 

Grote stressveroorzaker blijft het combineren van de studie met het eigen sociale en werkende leven. Of dat aan de HvA ligt? Studenten leggen met name druk op zichzelf om te presteren, zien de onderzoekers. Opvallend is overigens dat HvA’ers zich minder zijn gaan thuisvoelen op hun opleiding in 2022 (71 %) dan in november 2021 (76 %). Wel voelen de meeste studenten zich veilig (85 %). 

‘Ik leen maximaal bij DUO en heb een bijbaan, toch heb ik iedere maand moeite om rond te komen’

Geldstress

Een ander aandachtspunt is de financiële stress van studenten. Omdat het leven in Nederland afgelopen jaar in rap tempo flink duurder werd, besloot de HvA studenten daar in deze editie van de enquête voor het eerst wat meer naar te vragen.

 

De resultaten liegen er niet om. Bijna vier op de tien HvA’ers kampt door financiële zorgen regelmatig met ‘negatieve stress’, meldt het rapport. Voor deze studenten lopen de vaste lasten te hoog op en schiet het bedrag van de stagevergoeding bijvoorbeeld vaak tekort om rond te komen.

 

In het rapport van de enquête wordt een student aangehaald die het als volgt verwoordt: ‘Ik leen maximaal bij DUO en daarnaast heb ik een bijbaan. Toch heb ik iedere maand moeite om rond te komen. Tevens ervaar ik stress vanwege mijn hoge studieschuld. Ik zou graag willen stoppen met lenen, maar dan kom ik geld tekort.’ 

De hogeschool zou nog wat vaker kunnen ‘inchecken’ bij hoe het gaat, opperen sommige studenten

Oplossingen? 

Doet de HvA de juiste dingen om studenten bij hun negatieve gevoelens te helpen? Sinds de pandemie investeert de HvA flink meer personeel en geld in het welzijn van studenten. In hun rapport brachten de onderzoekers van IR in kaart hoe die begeleiding nu wordt ervaren.

 

Positief resultaat is dat studenten ten opzichte van 2019 (63 %) steeds beter weten waar ze terechtkunnen voor hulp (69 %). Aan hoe die hulp gewaardeerd wordt, verandert echter weinig: ongeveer de helft is tevreden met de hulp die vanuit de HvA geboden wordt. Kan de HvA iets beter doen, vroegen de onderzoekers de studenten?

 

De hogeschool en haar docenten zouden wat vaker kunnen ‘inchecken’ bij studenten, opperden enkele studenten. Ook blijft de weg naar hulp nog te vaak niet helder geplaveid, staat in het rapport. Van de studenten die aangeven niet te weten waar ze terechtkunnen bij de HvA, geeft 46 procent aan daar wel behoefte aan te hebben (gehad).