Nog even wachten op definitief verhuisbericht

15 januari 2018
Beeld:

Daniël Rommens | Het Wibauthuis

Geplaatst door
Carlijn Schepers
Op
15 januari 2018

De grootscheepse verhuizing van een paar HvA-opeidingen is nog niet zeker. Studenten en medewerkers van de hogeschool in de zogeheten Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) zijn het nog niet eens met de plannen. 

Deze CMR stemde eind december tegen het verhuisplan. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat de Faculteit Techniek naar het Wibauthuis gaat en dat de Faculteit Business & Economie naar de Fraijlemaborg gaat verhuizen.  Op 19 december stemden 4 leden voor, 16 tegen en 4 stemden niet.

 

Dit betekent hoe dan ook dat het bestuur van de HvA (College van Bestuur, CvB) opnieuw moet gaan nadenken over de verhuisplannen.

‘Het stoplicht gaat niet op groen voor vage plannen’

Tijdens deze vergadering werd ook gesproken over het negatieve advies van de Werkgroep Huisvesting van de CMR. Een maand eerder werd deze werkgroep ingesteld omdat de leden van de medezeggenschapsraad nog veel vragen hadden over de verhuisplannen.

 

Niet slim
De leden schrijven in hun advies dat zij ‘op dit moment nog meer vragen hebben dan voordat we aan dit proces begonnen’ en vinden het niet slim om ‘het stoplicht op groen te zetten voor vage plannen’. En, schrijven ze ook: ‘Het is onverantwoord om risico’s te nemen met plannen die in korte tijd al veel wijzigingen en onzekerheden hebben laten zien.’

Conradhuis 
Het bestuur wil dat bepaalde faculteiten verhuizen omdat de HvA vorig jaar besloot het Conradhuis niet te bouwen. In dat gebouw aan de Wibautstraat bij het Rhijnspoorplein moest de Faculteit Techniek komen. Maar door teruglopende studentenaantallen was de HvA bang dat het gebouw onnodig duur zou zijn en gedeeltelijk leeg zou komen te staan.

 

Nu zit de Faculteit Techniek nog in de Leeuwenburg, een pand naast het Amstelstation dat de HvA huurt. In 2020 wil de hogeschool daar mee stoppen, waardoor in ieder geval de techniekenopleidingen snel moeten verhuizen. In dit voorstel zouden deze opleidingen naar het Wibauthuis gaan, waar op dit moment de Faculteit Business & Economie zit. Die faculteit zouden vervolgens moeten verhuizen naar de Frajilemaborg in Zuidoost. 

Vooral bij Business & Economie is veel weerstand
Beeld: Carlijn Schepers | Studenten geven een petitie tegen de verhuisplannen aan Huib de Jong van het bestuur

Petitie 
Met name op de Faculteit Business & Economie is veel weerstand tegen de plannen. Veel studies zijn pas net verhuisd naar het Wibauthuis en willen niet weg van de Amstelcampus. Bijna alle docenten en duizenden studenten ondertekenden daarom een petitie tegen de plannen.

 

Ook andere faculteiten zouden last krijgen van de verhuisplannen. Gemiddeld zouden de faculteiten meer dan 20 procent ruimte moeten inleveren.

 

Nu de plannen zijn afgewezen, is het woord weer aan het HvA-bestuur. Zij moeten de plannen aanpassen en deze vervolgens weer voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Of het moet de Raad van Toezicht vragen te bemiddelen tussen het bestuur en de medezeggenschapsraad.

Ook ‘nee’ tegen begroting 
De CMR stemde in dezelfde vergadering ook tegen de begroting van de HvA. Raadslid Gerlof Donga van HvASamen gaf een verklaring voor hij tegen stemde: ‘Er wordt gevraagd om instemming op de begroting. Dan zou hij compleet moeten zijn, en dat is hij niet. Mijn tweede reden is dat ik herhaaldelijk heb geprobeerd instemmingsrecht te krijgen voor de deelraden. Dat is afgewezen en dat vind ik niet juist.’

 

Ook raadslid Renske Hagen gaf een toelichting voor haar ‘nee’: ‘Er is voor mijn geen duidelijkheid of de twaalf miljoen aan studievoorschotmiddelen die de HvA krijgt, wordt besteed aan de ambities waarvoor het geld is bedoeld.’