‘Een leuk papieren concept heeft in de praktijk grote gevolgen voor studenten’

26 september 2022
Beeld:

Rosa Tromp

Geplaatst door
Jacob Eikelboom
Op
26 september 2022

Naast overtuigd twijfelaar is Jacob Eikelboom docent bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Elke twee weken schrijft hij een column over het verwarrende leven op en rond de hogeschool. Deze week over hoe soms bij de HvA de blinden en doven samen aan het roer staan.

De blinde leidt de dove, mompelde ik laatst tijdens een werkoverleg. Ik vergeet wel vaker de juistheid van uitdrukkingen. Ik verwar ze, vermeng ze of gebruik ze in een verkeerde context. Het kortste en langste eind, de klok en de klepel, te korte bochten die vliegen en schieten. Al deze combinaties gebruik ik naar eigen genoegen in volgorde of volledigheid.

 

Ik ben niet de enige. Regelmatig hoor ik studenten zeggen dat iemand niet goed snik in z’n hoofd is of dat ze iets onaangenaams diep moeten slikken. Versprekingen zijn soms krachtiger en daardoor prachtiger dan de originelen. Dat dacht ik ook bij mijn gemompel over de blinde en de dove tijdens een overleg. Ik wist dat het niet klopte, maar het dekte zo goed de lading dat ik mijzelf niet corrigeerde. De ene ondeskundige stuurde namelijk de andere ondeskundige aan en ze bevestigden elkaar met complimenten.

‘In de drang naar onderwijsvernieuwing gebeurt het nogal eens dat blinden en doven samen aan het roer staan’

Helaas ging het overleg over onderwijs. In de drang naar onderwijsvernieuwing en de neiging tot profilering gebeurt het nogal eens dat blinden en doven samen aan het roer staan. Als docent word je aangenomen op je expertise en die is meestal inhoudelijk. Ik weet iets van taal, de ander van zonnepanelen, van sociale media, van injectienaalden, van inflatie of van de wet. Eenmaal een plek in het onderwijs, zijn sommige inhoudelijke experts opeens ook deskundig op het gebied van pedagogiek, didactiek, psychologie, sociologie, logistiek, communicatie en oh ja, projectmanagement. Met alle gevolgen van dien.
 
Een leuk bedacht papieren concept heeft in de praktijk grote gevolgen voor honderden studenten. Onderwijsvernieuwing is bedoeld als verbetering en vooruitgang, net zoals elektrisch rijden of een nieuwe behandeling tegen apenpokken. Om die vooruitgang succesvol te maken moet je als betrokkene toch echt zelf kunnen zien en horen. 
 
Dat in het land der blinden éénoog koning wordt en dat de lamme de blinde leidt, komt op veel werkplekken voor. Zelfoverschatting en wegkijkerij is misschien wel mensen eigen. Alleen in het onderwijs kunnen we ons dat niet veroorloven. Studenten zijn geen human guinea pigs, geen proefkonijnen. Er is op de HvA voldoende expertise in huis als het gaat om onderwijsvernieuwing, een hele faculteit vol zelfs. Schoenmaker houd je bij je leest, was het enige wat ik wist uit te kramen bij de rondvraag.