Nieuwtje: actieplan extra studentenwoningen

8 september 2022
Beeld:

Pexels

Geplaatst door
Iris Schellingerhout
Op
8 september 2022

Het kabinet komt met een landelijk actieplan om het tekort aan studentenwoningen te verkleinen. Het doel is om de komende acht jaar 60.000 woningen beschikbaar te stellen voor studenten. De vraag naar woningen stijgt en de oplossing ligt niet alleen in nieuwbouw.

Het kabinet wil met het bouwen van nieuwe woningen en het stimuleren van hospitaverhuur het groeiende tekort onder studenten verminderen. Dit studiejaar is het landelijk tekort opgelopen tot 26.800 woningen. Met gemeenten en hogescholen zijn er afspraken gemaakt om studenten te huisvesten in omliggende steden en tijdelijk op de campussen. Ook moet er een versnelling komen in het bouwen van 37.500 flexwoningen tussen 2022 en 2024, al is hier nog geen locatie voor gevonden.
 
In het plan is er ook aandacht voor de internationale student. Deze studenten zijn eerder slachtoffer van woningmarktdiscriminatie door hun snelle behoefte aan een woning. De positie van deze studenten wordt verbeterd door een passend huurcontract te bieden die meer zichtbaarheid geeft in de huurprijzen en wat de alternatieven zijn op de woningmarkt.

 

 

In de rubriek Nieuwtje brengen we je de komende tijd snel en kort op de hoogte van wat er speelt in het hoger onderwijs. Al het snelle nieuws vind je hier verzameld.