Medezegge-wat? Onder studenten loopt het weer niet storm voor de CMR-verkiezingen

23 mei 2022
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Benne van de Woestijne Irene Schoenmacker
Op
23 mei 2022

Voorlopig is het somber gesteld met de opkomst van studenten bij de medezeggenschapsraadverkiezingen. Belangrijke reden: veel HvA’ers blijken er niet eens vanaf te weten. Kunnen studenten meer bij de ‘hogeschoolpolitiek’ betrokken worden? Zo ja, hoe?  

Of hij al heeft gestemd? Quinten Bras, derdejaarsstudent Maritiem Officier, schudt zijn hoofd. ‘Die mail over de verkiezingen heb ik wel voorbij zien komen. Maar eerlijk gezegd heb ik geen idee hoe de medezeggenschap precies werkt en waar deze verkiezingen dus eigenlijk voor zijn.’ 

 

Hij is bepaald niet de enige. Vraag je studenten op de campus of ze al hebben gestemd, dan gaan er maar weinig belletjes rinkelen. Daniel Hofman, tweedejaars Technische Bedrijfskunde, moet eerst even worden bijgepraat. ‘Verkiezingen? Nee, ik wist niet dat we die nu hadden op de HvA.’ En Zoï Huizing, nu in haar derde jaar van Fashion & Branding op Amfi, heeft ook even gemist waar dit over gaat. ‘Is er melding gemaakt van de verkiezingen in de nieuwsmail? Die skip ik meestal, omdat het van die onaantrekkelijke brokken tekst zijn’, reageert ze. Mede-Amfi-student Pia Sophie Rottgardt, die de route Fashion, Business & Development volgt, was ook niet op de hoogte. ‘Al klinkt wat de raad doet overigens best interessant.’

Verkiezingstijd

De verkiezingen die maandag 16 mei van start zijn gegaan en tot volgende week maandag duren, gaan over welke studenten en medewerkers er in de centrale medezeggenschapsraad (CMR) moeten komen. In die raad denken zij een jaar lang mee over het beleid dat het College van Bestuur van de hogeschool voert. Ook kunnen ze plannen aandragen om tot verbetering te komen. Een stukje democratie en politiek op de hogeschool, dus.

 

In de CMR zitten 12 studenten en 12 medewerkers, die maandelijks overleggen over het beleid. Studenten en medewerkers zitten meestal twee jaar in de raad, tenzij ze na een jaar besluiten om hun plekje af te staan, vanwege studieverplichtingen, bijvoorbeeld. 

Als student heb je momenteel iemand te kiezen die jou vertegenwoordigt in de centrale medezeggenschapsraad (zie kader), maar velen zijn daarvan amper op de hoogte. Dat merk je niet alleen als je ze aanschiet op de campus. Je ziet het terug in de cijfers: halverwege de verkiezingen heeft slechts 1,8% van de studenten gestemd.

 

En 2022 staat niet op zichzelf. Ging er in 2016 nog 8% van de studenten naar de online stembus, twee jaar later was daar nog maar een kleine 5% van over. Bij de laatste verkiezingen, in het coronajaar 2020, kelderde de opkomst onder studenten naar 2,2%. Onder medewerkers is de opkomst steevast vele malen hoger.  

 

Ideeën voor verbetering

Kan de hogeschool meer doen om studenten warm te maken voor dit stukje hogeschoolpolitiek? Het is namelijk niet zo dat HvA’ers helemaal niet nadenken over wat er anders moet op hun hogeschool: daar hebben ze best ideeën over, als je ze ernaar vraagt. Zo vindt Daniël dat het bijvoorbeeld nog weleens schort aan de communicatie van de hogeschool, en ziet ook Quinten weleens reden om zich te bemoeien. ‘Voor de opleiding Maritiem Officier zie ik soms een verbeterpunt. Daar ben ik al eens met de opleidingscommissie over in gesprek geweest.’  

 

Het probleem is meer dat studenten de CMR niet kennen en dat de verkiezingen die worden gehouden een ver-van-hun-bed-show zijn. Want hoe ga je studenten interesseren voor iets waarvan ze niet weten dat het bestaat? 

‘Waar zijn de interviews met kandidaten, waar de promotie, waar het belang van deze verkiezingen?’

‘Deze verkiezingen zijn niet zichtbaar’, vertelt Pia Sophie. ‘Dan kan ik ook moeilijk duiken in wat de CMR precies doet. Als de HvA wil dat studenten zich hiermee bemoeien, waar zijn dan de interviews met de kandidaten, waar de promotie, waar het belang van deze verkiezingen?’

 

Frustratie  

Dat studenten weinig met de CMR bezig zijn? Studenten die zelf in de raad zitten ervaren dat net zo goed. Naznin Musa, een vierdejaars deeltijdstudent Commerciële Economie die de afgelopen twee jaar in de raad zat, heeft wel ideeën over waar dat aan ligt. 

 

‘Eens in het jaar worden er verkiezingen gehouden. Maar daar wordt pas vlak voor het begin van de verkiezingen eens een keer melding van gemaakt door de HvA. Dat is veels te laat! Beter zou zijn dat studenten doorlopend op de hoogte worden gehouden van waarom de CMR er voor hen is’, vindt Naznin. ‘Of studenten van ons afweten, staat of valt namelijk allemaal met communicatie. Als je aan het begin van semester twee nog eens campagne gaat voeren voor deze verkiezingen, is dat gewoon niet genoeg. Wat de CMR doet en waar die over praat, zou een veel grotere rol moeten krijgen in de communicatie van de HvA.’ 

 

Betrek je achterban

Toch zou dat niet alleen op het bordje van de afdeling communicatie moeten liggen, vindt Naznin. Ook de studentleden van de raad zouden studenten veel meer moeten betrekken bij het beleid en de overleggen hierover, meent ze. 

‘Vraag jezelf af: zit je in de medezeggenschapsraad voor jezelf of voor je medestudent?’ 

‘Na de verkiezingen is er vanuit studentleden van de CMR bijna nul contact met de achterban. Ik denk dan ook dat studenten helemaal niet weten dat ze ons kunnen aanspreken - dat wij zaken voor ze op de agenda kunnen zetten. Wij zitten daar als studentleden om onze medestudenten te vertegenwoordigen, maar de meesten in de raad hebben helemaal geen contact met studenten over de CMR. Waarmee ik maar bedoel te zeggen: zit je in de raad voor jezelf of vanuit het belang van je medestudent?’ 

 

Probeer het met partijen

Shermine Asani, inmiddels vierdejaarsstudent Aviation, zat de afgelopen twee jaar eveneens als studentlid in de CMR. Ook zij ziet hoe onzichtbaar deze democratisch verkozen raad bij studenten is, en heeft ideeën om tot verbetering te komen. 

Beeld: HvanA

‘Daar heb ik het een tijdje terug nog over gehad met het Interstedelijk Studentenoverleg. We spraken toen over hoe het kwam dat de opkomst op onze hogeschool zo laag is. Deel van de conclusie was: op de HvA kun je niet stemmen op partijen. Op de HvA voert iedere student dus campagne voor zichzelf, maar wie op deze gigantische hogeschool kent jou? Als je onderdeel zou zijn van een partij, zou je ook meteen veel herkenbaarder zijn. Jij bent dan een lid namens een specifieke fractie, met specifieke, herkenbare ideeën. Campagne voeren is dan ook makkelijker, bovendien word je daar een stuk zichtbaarder van, denk ik.’

 

Naznin en Shermine zijn dit jaar niet meer verkiesbaar: ze staan hun plekje af aan een nieuw te verkiezen student. ‘Het is tijd om het stokje over te geven’, vindt Naznin. Ze hoopt wel dat studenten komende week hun stem nog gaan laten gelden. ‘Weet dat je iemand te kiezen hebt. Dat diegene heel wat voor jou kan aandragen of dwarsbomen van onze hogeschool.’

 

En wil je studenten op sleeptouw nemen, vergeet dan niet dat het allemaal wel wat meer show mag hebben. Dat concluderen Amfi-studenten Zoï en Pia Sophie. Wat mailtjes en prikborden met info over de verkiezingen is volgens hen niet genoeg. ‘Want dat is helemaal niet aantrekkelijk voor studenten. Stop met die brokken tekst in de nieuwsmail, dat lezen we toch niet. Maak het visueel, maak het aantrekkelijk, doe aan promotie!’

 

De verkiezingen lopen tot en met zondag 29 mei, 23:59u. Op 1 juni, klokslag 15:00u wordt bekend wie er komend jaar in de raad zitten.