Deze HvA’ers willen jouw stem voor de medezeggenschapsraad

19 mei 2022
Geplaatst door
Benne van de Woestijne
Op
19 mei 2022

Het is verkiezingstijd op de HvA: aan jou de keus welke HvA’er namens jou het komende jaar mee moet gaan denken over het beleid. We vroegen verschillende kandidaten naar hun plannen voor de hogeschool en wat ze precies voor jou willen betekenen. Stemmen maar!

In de Centrale Medezeggenschapsraad is plek voor 12 studenten en 12 medewerkers. Voor die plekjes aan de beleidstafel hebben zich 55 studenten en 22 medewerkers aangemeld. Kijk wie er allemaal meedoen in de volledige kandidatenlijst en lees hieronder wat zes van hen willen veranderen aan de HvA. Je kunt nog stemmen tot zondag 29 mei, 23:59u. 

Beeld: Eigen foto | Iris Lieshout

Iris Lieshout, student HBO-Rechten

‘Ik wil mij graag inzetten voor efficiëntere communicatie en betere begeleiding van studenten. Waarom? Ik doe nu een doorstroomprogramma aan de VU, waarin ik mijn opleiding aan de HvA combineer met vakken aan de VU. Ik zie dat de communicatie tussen opleidingen en studenten daar veel duidelijker en flexibeler verloopt dan hier. Dat zou ook op de HvA moeten. Ik wil dat roosters en cijfers voortaan sneller worden gepubliceerd en als HvA-student zou je gemakkelijk je toetsen moeten kunnen inzien.’

 

‘Verder wil ik ervoor zorgen dat er realistische eisen komen voor de doorstroomprogramma’s. Zo’n programma volg je om na je bachelor meteen met een wetenschappelijke master te kunnen starten. Maar nu moet je in een jaar tijd al je vakken halen, anders moet je ermee stoppen. Dat maakt deze opleidingen niet toegankelijk genoeg. Met veel passie en doorzettingsvermogen wil ik in het belang van studenten deze punten verbeteren!’

Beeld: HvA | Niels Nanning

Niels Nanning, medewerker Staven & Diensten

‘Iedere beslissing die we bij de HvA maken heeft niet alleen invloed op het onderwijs, maar ook op een hele grote groep medewerkers. Als enige kandidaat vanuit Staven & Diensten wil ik mij dus graag niet alleen hard maken voor docenten en studenten, maar ook voor deze HvA’ers. Zo pleit ik bijvoorbeeld voor een eerlijk loon voor alle medewerkers en zou ik graag kijken of we de vakantieregeling flexibeler kunnen maken, bijvoorbeeld dat medewerkers ook buiten de schoolvakanties om verlof kunnen opnemen.’

 

‘Wat we in de CMR doen, doet ertoe, maar pas als we iedereen bij het HvA-beleid kunnen betrekken en een goede afspiegeling zijn van onze hele hogeschool. Ik wil de medezeggenschapsraad de komende periode daarom zichtbaar en toegankelijker maken. Bijvoorbeeld door sessies te organiseren waarbij alle medewerkers, docenten en studenten kunnen meediscussiëren over het beleid dat we op de hogeschool voeren. Op die manier hoop ik meer HvA’ers te enthousiasmeren om zich bij de komende verkiezingen kandidaat te stellen.’

Beeld: Eigen foto | William Clairbois

William Clairbois, student Bestuurskunde

‘Er is veel te veel regelzucht op de HvA. Dat werkt beklemmend voor zowel docenten als studenten. Als lid van de CMR wil ik er daarom voor zorgen dat studenten meer ruimte en tijd krijgen om op hun eigen tempo en manier – zowel on- als offline – te studeren. Laten we het BSA afschaffen en laten we stoppen met de aanwezigheidsplicht voor vakken zonder groepsprojecten. Dat zou iedereen hier wat meer autonomie geven.’

 

‘Verder vind ik dat het momenteel vaak aan duidelijkheid ontbreekt. Bijvoorbeeld bij roosters, of in wat er concreet verwacht wordt van studenten bij opdrachten en toetsen. Ik zou graag zien dat HvA-studenten voortaan minder theorie voor hun kiezen krijgen, en juist meer praktische opdrachten krijgen om vaardigheden mee op te bouwen. Bijvoorbeeld door rollenspellen, simulaties en andere oefeningen toe te passen in de les. Biedt docenten dan ook de ruimte om hun eigen lesmethode te gebruiken als ze kunnen aantonen dat die even goed of beter dan een bewezen lesmethode werkt.’

Beeld: Eigen foto | Paul Disco

Paul Disco, docent Creative Business

‘We hebben de afgelopen tijd veel focus gelegd op digitaal leren en toetsen, en dat ging twee jaar prima. Toch is die focus op digitaal wel erg ten koste gegaan van de gezondheid van onze studenten, en de binding die ze ervaren met onze hogeschool.’

 

‘Het zou moeten uitmaken of je bij de HvA of ergens anders studeert; anders ben je als hogeschool niets anders dan de V&D, Intertoys of de Free Record Shop. Wij onderscheiden ons niet met gebouwen, Brightspace of de koffie, nee, het verschil zit in onze mensen. Ik wil dus aanmoedigen dat onze decanen en docenten door middel van interactie, hun enthousiasme en betrokkenheid laten zien dat het de moeite loont om naar de hogeschool toe te komen.’ 

 

‘Verder merk ik dat we veel en alles tegelijk willen veranderen bij de HvA. Maar je kunt niet koken door vanalles tegelijk in de pan te gooien. Ik pleit ervoor dat we alleen veranderen als dat een hogere tevredenheid bij onze studenten en medewerkers oplevert. Is dat niet het geval, dan zal ik als lid van de CMR op de rem trappen.’

Beeld: Asva Studentenvakbond | Emma Buining

Emma Buining, student Sport, Management & Ondernemen

‘Onze hogeschool zou geen diplomamachine moeten zijn. Maar helaas ligt de focus nu wel vooral op het halen van goede cijfers en zo snel mogelijk klaar zijn. Dat moet anders: ik vind dat de HvA meer ruimte zou moeten bieden aan studenten om op hun eigen tempo te studeren. Ik wil daarom ook dat de HvA het BSA afschaft. Nu worden studenten zomaar weggestuurd als ze niet genoeg punten hebben behaald, terwijl ze met iets meer tijd en hulp vaak makkelijk hun studie hadden kunnen halen.’

 

‘Iedere student moet zich hier ten volle kunnen ontwikkelen. Ik wil er daarom voor zorgen dat studenten meer persoonlijke begeleiding krijgen en dat bij iedere student persoonlijk bekeken wordt wat die nodig heeft. En verder ga ik mij ervoor inzetten dat alle HvA’ers kunnen studeren in een veilige en inclusieve omgeving.’

| Han Boels

Han Boels, docent Commerciële Economie

‘Een heleboel zaken zijn goed geregeld binnen de HvA. Toch kom ik regelmatig dingen tegen waarvan ik zeg: dat zou toch echt anders, en vooral beter moeten. Neem de loonregeling: docenten of trainees die op masterniveau functioneren, krijgen daar nog veel te vaak geen eerlijke beloning voor. Hetzelfde geldt voor onze medewerkers, die soms ook willekeurig beloond worden.’

 

‘Het komt denk ik ook omdat het beleid dat door ons College van Bestuur wordt vastgesteld, niet in alle faculteiten op die wijze wordt uitgevoerd. Neem de jaargesprekken, die worden heel verschillend ingestoken per faculteit. Dat is raar, want niemand zou in dienst moeten zijn van een team, opleiding of faculteit, maar van de HvA. Kortom: het beleid dat we centraal met elkaar afspreken, moet door iedereen op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Om dat in goede banen te leiden, ga ik me de komende periode hard inzetten. Gaat het niet goed, dan spreek ik het CvB en de decanen daar op aan.’