Ondanks woningnood geen 4000 extra studentenwoningen naast Uilenstede

18 mei 2022
Beeld:

Stichting DUWO

Geplaatst door
Irene Schoenmacker
Op
18 mei 2022

De Raad van State zet een streep door de bouw van de campus Kronenburg, die bijna 4000 extra studentenwoningen zou gaan opleveren in Amstelveen. De regels rondom het vliegtuiglawaai van het nabijgelegen Schiphol zouden de bouw onmogelijk maken.

Omdat de nieuwe studentencampus zou komen te liggen onder de ‘aanvliegroutes’ van Schiphol, kunnen er geen woningen worden gebouwd. De overlast van het lawaai is te groot, meende het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat bezwaar maakte tegen de bouw van de campus. De Raad van State geeft het ministerie vandaag gelijk.
 

Dat is een opmerkelijke uitspraak, omdat Kronenburg gebouwd zou worden naast de studentencampus Uilenstede. Daar wonen 3.500 studenten al jaren onder de rook van Schiphol. Maar omdat Uilenstede gebouwd werd vóór de nieuwe luchtvaartregels, werden er voor die campus andere standaarden gehanteerd. 

‘Met deze uitspraak is duidelijk geworden dat vliegen boven wonen gaat’

Flink tekort aan studentenkamers

Het is een klap voor studenten en studentenhuisvesters in Amsterdam, omdat de woningnood onder studenten al jarenlang een probleem is. In 2028 wordt er rekening gehouden met een tekort van bijna 12.000 woningen in Amsterdam. Dat blijkt uit cijfers van studentenhuisvester DUWO.

 

DUWO is dan ook ‘zwaar teleurgesteld’, zegt bestuurder Anneleen Lagae: ‘In de hele uitspraak wordt met geen woord gerept over de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan en de zorgvuldige opzet van het plan ter bestrijding van de kamernood onder studenten.’

 

Ook Asva Studentenvakbond is teleurgesteld. ‘Dit zal betekenen dat opleidingen minder studenten kunnen aannemen, omdat die hier niet meer kunnen wonen’, zegt Job Vermaas van Asva tegen het Parool. 

 

De bond wil het er niet bij laten zitten en denkt aan acties. ‘Het huisvestingsprobleem bij studenten staat niet op zich. Starters kunnen ook geen woning vinden omdat gezinnen niet kunnen doorstromen’, aldus Vermaas tegen het Parool. ‘Daardoor blijven studentenwoningen vol.’

 

Ook DUWO toont zich strijdbaar. ‘Met deze uitspraak is duidelijk geworden dat het hele gebied rond Schiphol op slot zit en dat vliegen boven wonen gaat’, stelt Lagae. ‘Op de korte termijn gaat DUWO natuurlijk samen met de gemeente Amstelveen na of er nog mogelijkheden zijn binnen de uitspraak die nu op tafel ligt.’