Afgestudeerden kunnen snel – en op niveau – aan de slag

11 april 2022
Beeld:

Unsplash

Geplaatst door
Benne van de Woestijne Irene Schoenmacker
Op
11 april 2022

De meeste HvA’ers vinden nog makkelijker een baan na hun studie dan een jaar geleden, blijkt uit de hbo-monitor. Maar de afgestudeerden zijn ook kritisch: de voorlichting over beroepsmogelijkheden kan beter, net als de voorbereiding op de arbeidsmarkt. 

De werkloosheid onder afgestudeerden van de HvA is gedaald van 6 naar 4 procent. Landelijk ligt het werkloosheidspercentage op 3 procent. Bovendien vond 82 procent van de HvA-afgestudeerden een baan op het niveau waarop ze zijn afgestudeerd.

 

Dat blijkt uit de hbo-monitor, een jaarlijks onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van hbo’ers, anderhalf jaar na hun afstuderen. Dit jaar vulden 2142 afgestudeerde HvA’ers het onderzoek in, landelijk ging het om ruim 23 duizend oud-studenten. 

Wat is de hbo-monitor?

De hbo-monitor is een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie en tevredenheid van hbo’ers over hun afgeronde studie. Het onderzoek wordt jaarlijks door de Maastricht University uitgevoerd.

 

Door een enquête te houden onder afgestudeerden geeft het onderzoek hogescholen en studiezoekers zicht op hoe studenten eraan toe zijn na hun studie. Zo toont de monitor bijvoorbeeld hoe snel studenten van bepaalde hogescholen werk hebben gevonden, of ze tevreden zijn met hun baan en wat ze vinden van de studie die ze hebben gedaan.

Iets meer geld

Ook zijn HvA-alumni volgens het onderzoek iets meer gaan verdienen ten opzichte van vorig jaar: per uur nu bruto 16,92 euro, vorig jaar ging het om een bedrag van 16,15 euro. 

 

Verder lijken de cijfers grotendeels op de resultaten die de hbo-monitor vorig jaar liet zien. Zo zijn HvA-studenten die een baan vonden na hun studie, nog even vaak blij met dat werk (70 procent). Ongeveer tweederde van de HvA’ers kijkt met tevredenheid terug op de studie, net als vorig jaar. Landelijk ligt die studietevredenheid overigens niet veel hoger. Bijna 70 procent zou zijn of haar opleiding aanraden aan familie of vrienden.

 

Voorlichting kan beter

Wanneer er wordt ingezoomd op de opleiding en de mogelijkheden, zijn HvA-afgestudeerden plots minder positief. Kijk bijvoorbeeld naar de voorlichting over de beroepsmogelijkheden: slechts 37 procent van de alumni zegt hierover tevreden te zijn.

 

Ondanks dat HvA’ers makkelijk een baan vinden, zijn afgestudeerden bovendien niet altijd te spreken over de rol die de hogeschool vervulde in hun beroepsloopbaan. Een kleine meerderheid (58 procent) zegt dat de opleiding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt.

 

Slechts 47 procent is tevreden over de voorbereiding die de HvA biedt op de beroepsloopbaan. Tweederde is te spreken over de docenten van de opleiding. Volgens de HvA gaan faculteiten en opleidingen met deze kritiek aan de slag. 

 

Landelijk staat de situatie er voor hbo-studenten goed voor. Volgens de monitor heeft 60 procent van de hbo-alumni al een vast contract. ‘Het is mooi om te zien dat mensen na het voltooien van een hbo-opleiding meestal goed hun weg vinden. Het toont ook aan dat Nederland zit te springen om de professionals die op onze hogescholen worden opgeleid’, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. ‘Deze mooie cijfers zijn wat mij betreft een compliment waard voor deze lichting studenten die onder lastige omstandigheden hun hbo-diploma behaalden.’