3 procent minder vooraanmeldingen voor HvA

24 mei 2018
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Nina Rijnierse
Op
24 mei 2018

De HvA heeft voor het studiejaar 2018-2019 3 procent minder vooraanmeldingen voor bachelorstudies binnengekregen dan vorig jaar. Dat is opvallend, omdat er landelijk juist sprake is van een stijging van 3 procent.

Per faculteit verschilt het hoeveel studenten zich hebben aangemeld voor een voltijd bachelor. De faculteiten Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) en Gezondheid (FG) zijn het populairst. Daar zijn de aanmeldingen met 10 procent toegenomen.

 

De aanmeldingen bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) nemen ten opzichte van vorig jaar met 3 procent toe. Bij de Faculteiten Business en Economie (FBE), Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) en Maatschappij en Recht (FMR) daalt het aantal aanmeldingen voor een voltijd bachelor juist met meer dan 10 procent. Bij de Faculteit Techniek (FT) is sprake van een daling van meer dan 4 procent.

 

Niet definitief
Het beeld is vertekend, want bij opleidingen met een numerus fixusEen numerus fixusopleiding is een studie met een maximaal aantal plekken. Wanneer er teveel inschrijvingen zijn wordt er geselecteerd aan de poort. De HvA heeft zes van zulke opleidingen: modeopleiding Amfi, toegepaste psychologie, fysiotherapie, sportkunde, verpleegkunde en forensisch onderzoek. hebben zich meer studenten ingeschreven dan er kunnen worden toegelaten. Wanneer de afvallers niet zouden worden meegeteld, groeit FDMCI minder hard. FG en FBSV blijven nagenoeg gelijk. De dalingen bij FMR en FT worden iets groter. De ontwikkelingen bij FOO en FBE veranderen hierdoor niet.

Het aantal ingeschreven studenten kan lager uitvallen

De vooraanmeldingen staan nog niet vast: het zijn de aanmeldingen van aspirant-studenten vóór 1 mei. Het aantal ingeschreven studenten kan lager uitvallen, bijvoorbeeld omdat studenten zich soms bij meerdere opleidingen inschrijven en er uiteindelijk maar één kiezen.  De definitieve cijfers worden begin 2019 bekend.