Dit gaat de nieuwe regering doen voor studenten en onderwijs

15 december 2021
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
15 december 2021

De basisbeurs keert terug in 2023/2024 en er komen 100.000 extra woningen per jaar bij om de woningnood tegen te gaan. Lees er meer over in dit overzicht met de relevantste punten uit het coalitieakkoord voor HvA’ers.

Het heeft negen maanden geduurd, maar woensdag werd dan eindelijk het coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin staat in hoofdlijnen wat de nieuwe regering de komende vier jaar over verschillende onderwerpen afspreekt. Van onderwijs tot wonen, lees hieronder de opvallendste afspraken.

 

Onderwijs

• Mooi nieuws voor alle studenten: de basisbeurs komt terug. Vanaf studiejaar 2023/24 heeft iedere student weer recht op studiefinanciering. Er komt een aanvullende beurs voor studenten van ouders met een laag inkomensniveau. De OV-studentenkaart blijft en de voorwaarden om bij te lenen blijven zoals ze zijn.

 

• Voor huidige studenten uit de leengeneratie, voor wie de afgelopen jaren geen basisbeurs beschikbaar was, komt een vorm van compensatie. Ze krijgen niet direct geld terug, maar korting op hun studieschuld, of studievouchers om gratis te kunnen studeren. Hoe hoog de korting op je studieschuld wordt en wanneer je precies recht hebt op een voucher? Dat staat er niet bij.

 

• Het bindend studieadvies (bsa) wordt aangepast. Dat is fijn voor studenten die het in hun eerste jaar wat rustiger aan moeten of willen doen. Als je de bsa-norm in het eerste jaar niet haalt, krijg je het jaar daarop een tweede kans om dat alsnog te doen, in plaats van dat je sowieso met de opleiding moet stoppen. De hogeschool mag je alsnog wegsturen als duidelijk is dat je de bsa nooit gaat kunnen halen.

Coalitie: ‘We willen dat iedereen in staat is om te kunnen studeren, ongeacht het inkomen van de ouders’

• De coalitie wil investeren in onderwijskwaliteit (1 miljard), kansengelijkheid (1 miljard) en een fonds voor onderzoek en ontwikkeling (in totaal 5 miljard voor de komende tien jaar). Met het geld uit het fonds moet de werkdruk in het onderwijs worden aangepakt en meer ruimte komen voor vaste contracten.

 

• Studeer je aan een van de lerarenopleidingen? Het kabinet wil flink in deze opleidingen investeren. De kwaliteit moet namelijk omhoog en er moeten meer studenten voor een lerarenopleiding gaan kiezen.

 

• Ook wordt geïnvesteerd in digitale vaardigheden en worden beginnende leraren meer ondersteund. Met deze maatregelen wil de coalitie werken aan de kwaliteit van leraren en aan het terugdringen van het lerarentekort.

Werk en geld

• Het minimumloon gaat met stapjes in totaal 7,5 procent omhoog. Dat is goed nieuws voor studenten met een bijbaantje dat minimumloon betaalt.

 

• De coalitie vindt dat er te veel onzekerheid is voor werknemers vanwege de grote afhankelijkheid van flexcontracten. Het komende kabinet moet het verschil tussen flex en vast kleiner gaan maken. Belangrijk voor als je na je studie aan het werk gaat.

 

• Het kabinet wil strenger optreden tegen bedrijven die mensen onterecht als zzp’er inhuren. Als je werk doet – bijvoorbeeld in de horeca of de maaltijdbezorging – waarvoor je eigenlijk gewoon in dienst zou moeten zijn, dan kan de overheid je baas dwingen om jou gewoon een contract, een verzekering en een pensioen te geven.

Wonen

• Het kabinet wil de woningnood aanpakken door 100.000 extra woningen per jaar te bouwen. Daarbij is er speciaal aandacht voor starters op de woningmarkt.

 

• Door kantoren en woningen om te bouwen wil het kabinet daarnaast jaarlijks 15.000 extra woonplekken creëren voor mensen die acuut een woning nodig hebben, waaronder ook studenten.

 

• Het kabinet verlaagt de sociale huur voor mensen met een lager inkomen.