HvA gaat diversiteitsdoel medewerkers niet halen: ‘We zijn er nog lang niet’

5 november 2021
Beeld:

Daniël Rommens

Geplaatst door
Kyrie Stuij
Op
5 november 2021

In vier jaar tijd wilde de HvA het percentage medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond verhogen van 11 naar 20 procent. Maar vlak voor het doeljaar 2022 blijkt de hogeschool amper 2 procent opgeschoten. Bestuursvoorzitter Jopie Nooren: ‘Veel dingen moeten we beter doen.’

‘We zijn er nog lang niet’, zei hogeschoolbestuurder Jopie Nooren deze week tijdens een bijeenkomst over het Amsterdams Akkoord Een samenwerkingsverband van Amsterdamse onderwijsinstellingen voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken onderwijs.in Pakhuis de Zwijger. ‘We wilden naar de twintig procent, maar zitten nu op 12,8.’ 

Nooren reageerde op de uitkomsten van de barometer culturele diversiteit. Dat is een pilotonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waar de HvA in 2018 voor het eerst aan meedeed. De barometer helpt organisaties inzicht te krijgen in de culturele achtergrond van medewerkers. Werkgevers mogen de gegevens namelijk niet zelf verzamelen.

 

De HvA is een van de weinige onderwijsinstellingen die de barometer besloot in te zetten. Nooren zei daarover: ‘Dat was best spannend. Alle universiteiten besloten het niet te doen. Wij dachten, we doen het toch: het geeft je een anoniem beeld over de achtergrond van medewerkers in je organisatie. Soms wil je een objectieve maat om te kijken waar je staat.’

Beeld: Screenshot | Jopie Nooren tijdens de bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger

De reden is dat de HvA een afspiegeling wil zijn van de studenten en al hun verschillende culturele achtergronden, en ook van de stad Amsterdam. In 2018 kwam naar voren dat bij elke faculteit het aantal studenten met een niet-westerse migratieachtergrond twee keer zo hoog was als bij de medewerkers.

 

Onbewuste vooroordelen

Het bestuur besloot daarom actie te ondernemen. Zoals het diverser maken van commissies die sollicitanten beoordelen en de inzet van trainingen over onbewuste vooroordelen en inclusief werven. Daarnaast ging de HvA een samenwerking aan met een rekruterende organisatie met een netwerk in de multiculturele samenleving. 

Ook het traineeproject, waarin mensen met verschillende achtergronden worden opgeleid tot docent-onderzoeker, zou moeten bijdragen aan het doel. Dit project, waar de HvA jaarlijks 2 miljoen euro voor uittrekt, lijkt te hebben geleid tot de (kleine) toename in het aantal medewerkers met een biculturele achtergrond. Dat is namelijk vooral onder medewerkers tot dertig jaar toegenomen.

 

(In onderstaande video vertelt hogeschoolvoorzitter Jopie Nooren meer over de barometer. Tekst loopt door onder video.)

Maar in het grote plaatje is er weinig veranderd. Binnen alle faculteiten is het aandeel studenten met een niet-westerse migratieachtergrond nog steeds meer dan twee keer zo hoog. Bij de faculteit Onderwijs & Opvoeding is dat zelfs bijna vier keer. In de doelstelling werd bovendien bewust opgenomen dat ook het management van de HvA cultureel diverser moest worden. Maar dat aandeel is met 5 procent onveranderd. 

 

Er is geen eenduidige oorzaak te noemen op de vraag waarom de doelstelling niet wordt gehaald, laat de HvA-woordvoerder weten. ‘Het is een mix van dingen die erin meespelen, zoals hoe we werven, de kanalen die we aanboren, hoe we selecteren en met wie we dat doen.’

 

Niet tevreden

Nooren zei tijdens de bijeenkomst ontevreden te zijn over de vooruitgang op de HvA. Dat ging over de culturele achtergrond onder medewerkers, maar ook over het feit dat mbo-studenten nog steeds meer dan gemiddeld uitvallen en dat nog niet alle lesstof gescreend is op inclusie. Daarnaast sprak ze het vermoeden uit dat er nog steeds studenten zijn die een stage mislopen vanwege hun achtergrond. ‘Ik vind dat we heel veel dingen beter moeten doen.’