HvA kiest: waarom jij moet stemmen – FBE

17 mei 2018
Beeld:

Pxhere (cc) / HvanA

Geplaatst door
Nina Rijnierse
Op
17 mei 2018

Deze twee weken kun je stemmen tijdens de medezeggenschapsverkiezingen. Maar wat valt er eigenlijk te kiezen? HvanA kijkt mee bij de raden, waarin studenten en medewerkers overleggen met het bestuur van de HvA en de faculteiten. Vandaag is de medezeggenschapsraad van de Faculteit Business & Economie (FBE) aan de beurt.

De raad van FBE houdt zich bezig met het beleid van hun faculteit. Zo vergaderen zij met hun decaan over grote thema’s zoals huisvesting en financiën. 

 

Het afgelopen jaar is de raad vooral veel bezig geweest met de verhuisplannen van de faculteit, vertelt Niels Nanning (20), die nu anderhalf jaar in de deelraad zit. Onderdeel van de huisvestingsplannen is de verhuizing van de Faculteit Business & Economie van de Amstelcampus naar de Fraijlemaborg.

 

Kippenschuur

Tweeduizend studenten en 129 docenten ondertekenden vorig jaar september een petitie tegen dit voorstel. Niels: ‘De plannen vielen rauw op ons dak. Wij zijn de grootste faculteit, voor ons hadden de plannen de meeste gevolgen. De studenten gaven aan dat ze niet wilden verhuizen.’

Beeld: Beeld: privéarchief Niels Nanning | Niels Nanning

De deelraad is niet per se tegen de verhuisplannen, zegt Niels. ‘Het gaat ons om de consequenties die de verhuisplannen hebben voor de kwaliteit voor het onderwijs en de leefbaarheid op de faculteit. Gangen en toiletruimtes werden meegeteld als vierkante meters. Dan doen we in een kippenschuur nog niet eens. Als economiestudenten kijken we natuurlijk goed naar die cijfers.’

 

Ook hield de raad zich het afgelopen jaar bezig met de studievoorschotmiddelen. Dat zijn de investeringen die de HvA moet doen in het onderwijs nu de basisbeurs is afgeschaft.

 

‘Daarbij moesten opleidingscommissies volgens ons een grotere rol spelen, omdat zij weten wat er op de opleidingen speelt. We hebben daarom aan de decaan gevraagd of hij bij alle opleidingscommissies langs wilde gaan.’

De raad is blij met decaan Willem Baumfalk. ‘Als je goede argumenten hebt, kun je altijd bij Willem terecht, ook al is hij het ergens niet mee eens. En andersom kan hij dat ook bij ons.’

 

Wel kan het faculteitsbestuur de studenten nog beter betrekken bij hun beslissingen, vindt Niels. ‘De HvA wordt door hen vooral gezien als een school, maar er zit een heel bedrijf achter. Hoe dat bedrijf precies werkt, kan nog zichtbaarder gemaakt worden. Bijvoorbeeld bij de verhuizingen: misschien is dat wel nodig, maar voor de studenten blijft informatie daarover lastig te vinden.’

‘Gangen en toiletruimtes meetellen als vierkante meters doen we in een kippenschuur niet eens’

Niels raadt studenten en medewerkers die gaan stemmen aan goed te kijken naar het profiel van de kandidaten op mijnhva.nl, waar je kunt stemmen. ‘Aan de hoeveelheid aandacht die ze aan hun profiel hebben besteed, kun je al zien wat voor kandidaat het is.’

 

Binnen de raad kan er volgens Niels nog worden gewerkt aan participatie van de raadsleden. ‘We bestaan als grootste raad eigenlijk uit twaalf studenten en twaalf medewerkers. Maar sommige leden heb ik maar twee of drie keer gezien. We gaan nu kijken of we kunnen instellen dat vergoedingen niet worden uitgekeerd, als leden niet deelnemen aan vergaderingen.’

Voor de raad van Business en Economie hebben zich 28 studenten en 14 medewerkers kandidaat gesteld. Voor beide groepen zijn 12 plekken beschikbaar. Ook Niels is opnieuw verkiesbaar.

 

Niels hoopt dat nieuwe raadsleden actiever zullen zijn dan sommigen uit het afgelopen jaar. ‘Als ik niet herkozen word, is het fijn als ik mijn taken met een gerust hart aan iemand kan overdragen. De raad is toch een beetje mijn kindje geworden.’

 

De medezeggenschapsverkiezingen zijn van 7 t/m 18 mei. Studenten en medewerkers kunnen stemmen voor de facultaire raden en de Centrale Medezeggenschapsraad. Medewerkers van de facilitaire diensten kunnen stemmen op de deelraad Staven en Diensten.

 

Hieronder vind je de kandidaatlijsten voor de verkiezingen.