HvA maakt koers komende zes jaar bekend: ‘Geen blauwdruk, maar kompas’

8 januari 2021
Beeld:

Daniël Rommens | De waterstofauto van techniekstudenten tijdens de Eco Marathon in 2018. Duurzaamheid blijft een van de speerpunten van de HvA.

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
8 januari 2021

Aan het begin van het nieuwe jaar maakt ook de HvA haar goede voornemens bekend; voor de komende zes jaar. In het instellingsplan 2021-2026 staat onder andere dat studenten meer regie moeten krijgen over hun eigen studie.

Digitalisering, duurzaamheid en diversiteit & inclusie. Die termen klonken al een tijdje door in de toespraken en de communicatie van het hogeschoolbestuur, maar nu zijn ze ook echt vastgelegd in het instellingsplan. Het is een soort handboek voor HvA’ers in de komende zes jaar. Naast de zogenoemde drie D’s wil de HvA meer impact met partners in de stad, meer regie voor studenten en medewerkers die zelf de leeromgeving vormgeven en een ‘wendbare en weerbare’ organisatie.

 

Voor het thema duurzaamheid heeft de HvA in 2020 de Britse econoom Kate Raworth benoemd tot Professor of Practice. Vanuit die rol moet zij onderzoek en onderwijs op dat gebied inspireren. Internetpionier Marleen Stikker wordt later deze maand benoemd tot Professor of Practice voor het thema digitalisering.

Beeld: HvA | Het instellingsplan

Meedoen
Het instellingsplan kwam tot stand tijdens de Coronapandemie, waarin de HvA halsoverkop het onderwijs en onderzoek moest aanpassen aan een nieuwe situatie. ‘De samenleving staat voor grote vraagstukken in soms nijpende situaties. Oude patronen en oplossingen werken nu vaak niet’, vindt het College van Bestuur. ‘We moeten dus snel en effectief zoeken naar nieuwe wegen om goed onderwijs en onderzoek vorm te geven.’

 

In het plan staan brede ambities, maar de bedoeling is volgens het bestuur dat HvA’ers er zelf betekenis aan geven. Het instellingsplan mag dan ook eigenlijk geen plan heten, vindt waarnemend bestuursvoorzitter Hanneke Reuling. ‘Het is geen blauwdruk, maar een kompas,’ zegt zij in een interview tijdens de online aftrap van het jaar 2021. ‘We gaan vanaf deze week iedereen uitnodigen om mee te doen.’

 

Studenten als partners

De HvA wil dat studenten en medewerkers meer dan nu elkaars partner worden in het vormgeven van hun eigen studie en loopbaan. Zo belooft de hogeschool dat je als student invloed krijgt op de inhoud van je studie, de vorm en het tempo waarin die inhoud wordt aangeboden, maar ook op de plek waar je leert. Wel, zo blijkt uit een gesprek met rector Geleyn Meijer, is het de bedoeling dat het onderwijs voortaan zowel online als fysiek gaat plaatsvinden. Het zogenoemde blended learning.

 

Medewerkers wordt beloofd dat ze hun loopbaan en professionele ontwikkeling zelf kunnen sturen. ‘We werken in een ondernemende cultuur waarin ruimte is voor initiatief. Teams krijgen en nemen eigen verantwoordelijkheid.’

 

Kwaliteitsafspraken

De HvA krijgt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een jaarlijkse bijdrage om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat is het geld dat vrijkwam door het afschaffen van de basisbeurs in 2015.

 

De plannen van de HvA voor de besteding van dat geld werden in 2019 nog niet goedgekeurd, omdat de beoordelaars vonden dat de meerjarenplannen voor alle opleidingen nog niet voldoende waren uitgewerkt. Dat heeft de HvA nu wel op orde en daarmee geeft het ministerie groen licht voor het uitkeren van het geld.

 

Voor het jaar 2021 werden overigens geen eisen gesteld voor die zogenoemde studievoorschotmiddelen. Vanwege de Covid-pandemie krijgen alle instellingen het geld uitgekeerd, ook als de plannen nog niet goedgekeurd zijn.