HvA schort ook dit jaar het bsa voor propedeuse op

25 november 2020
Beeld:

Pexels

Geplaatst door
Andrea Huntjens
Op
25 november 2020

Ook dit jaar hoeven eerstejaarsstudenten geen minimaal aantal punten te halen om door te gaan met hun studie. Het bindend studieadvies is op de HvA uitgesteld, zo laat de hogeschool weten.

Het besluit van de HvA volgt op een advies dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap twee weken geleden opstelde. Het ministerie wil met het opschorten van het bindend studieadvies (bsa) voorkomen dat eerstejaarsstudenten uitvallen vanwege de coronacrisis.

Tweedejaars studenten moeten dit jaar wel genoeg punten halen

Studenten die in dit kalenderjaar met hun opleiding zijn begonnen en niet genoeg punten halen voor een positief studieadvies, mogen tóch doorgaan met hun opleiding op de HvA. Zij krijgen volgend jaar de mogelijkheid om de gemiste punten in te halen. Het bindend studieadvies volgt dan aan het einde van het tweede jaar.

 

Ook vorig collegejaar werd het bsa opgeschort. Tweedejaars studenten die hun bsa vorig jaar niet haalden, moeten nu wel genoeg studiepunten halen. Als je na twee jaar nog niet genoeg punten hebt voor een propedeuse, krijg je dus alsnog een negatief bindend advies. Dat betekent dat je moet stoppen met je opleiding. Wel zegt de HvA rekening te houden met studenten die studievertraging oplopen door persoonlijke problemen, als gevolg van de coronacrisis.

 

Universiteiten

Het opschorten van het bsa geldt tot nu toe alleen voor hogescholen. Universiteiten verplichten hun studenten wel om een bepaald aantal punten te halen. Volgens het ministerie kunnen eerstejaars studenten op de universiteit gebruik maken van een volledig programma. Ook spelen praktijklessen en stages hier een kleinere rol dan op het hbo.

 

Dat leidt bij sommige studenten tot onbegrip. Zo verstuurde de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) samen met andere studentenbonden vanochtend een brief naar verschillende universiteiten. Daarin riepen ze hen op het bsa toch te schrappen. Volgens de studentenorganisaties staan de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten onder druk. ‘Het bindend studieadvies is een extra drukmiddel dat eerstejaarsstudenten tijdens de coronacrisis kunnen missen als kiespijn. Met dit initiatief vragen we begrip van de universiteiten voor de moeilijke situatie waar de eerstejaarsstudenten zich nu in bevinden’, zegt LSVb-voorzitter Lyle Muns.