Van zorg en politiek naar voorzitter van de HvA: Wie is Jopie Nooren?

25 november 2020
Beeld:

Lex Draijer, Partij van de Arbeid

Geplaatst door
Kyrie Stuij
Op
25 november 2020

Na zeven jaar Huib de Jong wordt Jopie Nooren volgend jaar de nieuwe hogeschoolvoorzitter van de HvA. Daar legt ze onder meer haar taak als senator in de Eerste Kamer voor neer. Wat weten we tot nu toe over de Brabantse bestuurder?

Ze is doortastend, energiek, soms wat ongeduldig en staat als bestuurder graag tussen de mensen. Zo wordt Jopie Nooren (59, Breda) beschreven in een profiel van journalist Marloes Elings voor Skipr.Een nieuwsmedium voor de gezondheidszorg. In 2015 interviewde Elings (oud-)collega’s, vrienden en familie vanwege haar kandidaatstelling namens de Partij van de Arbeid (PvdA) voor de Eerste Kamer.

 

Ondanks Noorens transparante voorkomen, waardoor ze eigenlijk geen typisch politiek dier is, zou ze het spel goed begrijpen. Dat voorspelde oud-collega en partijgenoot Rianne van der Schoot in het artikel. En dat blijkt te kloppen. Pas in maart 2021 verlaat Nooren de politiek. En wel voor de functie als bestuursvoorzitter voor de Hogeschool van Amsterdam.

Beeld: HvA | Jopie Nooren

Politiek netwerk

Daarmee komt er een einde aan de lange zoektocht naar de vervanger van Huib de Jong, die dit najaar met pensioen ging. De Raad van Toezicht van de hogeschool noemt Nooren ‘een zeer ervaren bestuurder met een sterk politiek en bestuurlijk netwerk’. Daarnaast komt de raad met de benoeming van Nooren tegemoet aan de nadrukkelijke wens van diverse HvA’ers voor een vrouwelijke bestuurder.

 

Nooren groeide op in een katholiek gezin met vijf kinderen. Haar vader was boer en haar moeder zorgde voor de kinderen. Haar oudere zus Ellie beschrijft in het profiel op Skipr dat haar zusje de vooruitstrevendste van het gezin bleek. Zo ging ze, tegen de traditie in, samenwonen en trouwde ze pas op latere leeftijd. Ellie beschrijft dat ze in karakter op haar vader zou lijken: ‘Mijn vader en Jopie willen vooruit! Kijken of dingen beter kunnen. Kijken of er oplossingen te bedenken zijn voor problemen.’

 

Als bestuurder heeft ze vooral veel ervaring in de gezondheidszorg. Sinds 2013 werkt ze als bestuursvoorzitter van Bartiméus, een gezondheidsinstelling voor blinden en slechtzienden. Daarvoor was ze directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

 

Inclusie
Met die ervaring kan ze een belangrijke bijdrage leveren aan de HvA, denkt Jacob Eikelboom, voorzitter van Platform Inclusie. ‘Wij adviseren het hogeschoolbestuur over inclusie, maar in dit geval denk ik dat we ook veel van haar kunnen leren. We hebben voorzieningen voor studenten met een functiebeperking, we kijken naar de toegankelijkheid van gebouwen, maar zorgen we er ook genoeg voor dat zij goed mee kunnen doen met de HvA-gemeenschap?’

 

Eikelboom kijkt uit naar de samenwerking met Nooren. ‘Ik vraag me wel af in hoeverre ze affiniteit heeft met Amsterdam en de HvA als grootstedelijke hogeschool. Dat maak ik nog niet echt op uit haar profiel, maar ik vertrouw erop dat de selectiecommissie hier ook rekening mee heeft gehouden.’

 

Onderwijs

Haar kennis over onderwijs deed ze op als woordvoerder van hoger onderwijs in de senaat. In die rol sprak zij zich vorig jaar uit tegen het omstreden plan van het kabinet om de rente op studieleningen te verhogen. Ze verweet het kabinet het geld dat ermee bespaard zou worden niet in het onderwijs te willen steken. ‘De indruk wordt gewekt: studenten kunnen wel even meebetalen aan de begroting’, zei ze volgens dagblad Trouw in het debat. 

‘De indruk wordt gewekt: studenten kunnen wel even meebetalen aan de begroting’

Ook maakte ze zich hard voor kansengelijkheid van jongeren in het onderwijs. Tijdens het debat over het voorstel om het collegegeld voor lerarenopleidingen te halveren, zag ze liever dat jongeren uit gezinnen met lagere inkomens nog minder hoefden te betalen.

 

Balkenende-norm

Er is ook kritiek. Medium Follow The Money achterhaalde dat zij in haar beginjaren bij zorginstelling Bartiméus met haar salaris de Balkenende-norm (Wet Normering Topinkomens) overschreed. Die bedroeg destijds 181 duizend euro, terwijl Nooren in 2013 ruim 209 duizend euro ontving. Saillant detail is dat zij als bestuursvoorzitter in dienst trad op dezelfde dag dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht werd. Volgens FTM zou ze ook in haar jaren als senator te veel verdiend hebben bij Bartiméus.

 

Uit de jaarcijfers van de HvA blijkt dat voorganger Huib de Jong 187.619 euro ontving in 2019, de grens lag dat jaar op 194.000 euro. De twee andere leden van het College van Bestuur, Hanneke Reuling en Geleyn Meijer, verdienen beiden ook niet meer dan die norm. In die lijn is het te verwachten dat ook de beloning van Nooren die niet zal overschrijden.

 

Inmiddels wordt het nieuws over de aanstelling van Nooren steeds bekender onder HvA’ers. Op Twitter wordt ze onder andere welkom geheten door de werknemers van de bibliotheek, de oud-voorzitter van de CMR, docenten en medewerkers.