Louise Elffers gaat nu ongelijkheid in de hele stad aanpakken

24 september 2020
Beeld:

Esra Can

Geplaatst door
Kyrie Stuij
Op
24 september 2020

Amsterdam krijgt een Kenniscentrum Kansenongelijkheid. Een samenwerking van de gemeente met hogescholen en universiteiten. Louise Elffers, nu lector bij de HvA en docent bij de UvA, wordt directeur. ‘Ik wil de aanpak van ongelijkheid in verschillende gebieden bevorderen.’

Het onderwerp kansenongelijkheid loopt als een rode draad door de carrière van Elffers. Ze onderzocht het thema regelmatig binnen haar lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad, richtte zich op soortgelijke onderwerpen als onderzoeker aan de UvA en ook persoonlijk sprak zij zich uit over ongelijkheid. Bijvoorbeeld over het seksisme dat ze als vrouwelijke lector ervaart.

Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een plan uit het coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam. Daarin werkt de gemeente samen met de HvA, UvA, de VU en Inholland Hogeschool. Het kenniscentrum doet doorlopend onderzoek naar kansenongelijkheid op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld naar belemmeringen in schoolsystemen of ongelijkheid op basis van kleur of economische achtergrond binnen het onderwijs en het huisvestingssysteem in Amsterdam. 

 

Maar het blijft niet alleen bij onderzoek, zegt Elffers. ‘Het kenniscentrum heeft drie functies. We gaan bestaande kennis en praktijken bundelen, we doen onderzoek naar oorzaken van ongelijkheid en we dragen bij aan de ontwikkeling van aanpakken om kansenongelijkheid tegen te gaan. Daarin zullen we samenwerken met maatschappelijke organisaties.’

 

Geestelijke gezondheidszorg

Het eerste onderzoeksprogramma van het kenniscentrum zal zich richten op ongelijkheid als gevolg van de coronacrisis. ‘We hebben aanwijzingen dat de corona-epidemie bepaalde vormen van ongelijkheid heeft vergroot, of deze scherper in beeld heeft gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die hun baan hebben verloren en nu in grote financiële zorgen zitten en de huur niet meer kunnen opbrengen. Of leerlingen die door de sluiting van de scholen een achterstand hebben opgelopen omdat ze thuis minder hulp konden krijgen dan klasgenoten. Aan de hand van wat er nu speelt, kunnen we zulke vormen van ongelijkheid gerichter onderzoeken.’ 

Elffers blijft nog een dag per week verbonden aan het lectoraat op de HvA en zal nog promovendi begeleiden op de UvA. Wel stopt ze op de UvA als universitair docent bij Onderwijswetenschappen. Onderzoekers van de aangesloten universiteiten en hogescholen komen niet in dienst van het kenniscentrum, maar kunnen wel deelnemen aan projecten of zelf een onderzoeksvoorstel indienen en uitvoeren.

 

De functie gaat in per 1 oktober. Elffers ziet het als een waardevolle manier om kennis en praktijken te ontwikkelen voor een zaak waar ze zich al langer hard voor maakt. ‘Ik kijk er naar uit om de aanpak van ongelijkheid in verschillende gebieden te bevorderen.’