Stress, prestatiedruk, bang om iets te missen: herken je dit?

9 april 2018
Beeld:

Poike (Istock)

Geplaatst door
Redactie HvanA
Op
9 april 2018

Dat veel studenten stress hebben, wisten we al. En dat ze meer dan gemiddeld drinken ook. Toch liegen ze er niet om, de feiten en cijfers die het Netwerk Studentenwelzijn onlangs naar buiten bracht. Vooral prestatiedruk lijkt een grote boosdoener. HvanA hoort graag van studenten of ze hier last van hebben.

Het aantal studenten in het hoger onderwijs met psychische klachten blijft maar groeien. Tijd voor een actieplan, vonden maar liefst 30 (!) organisaties die zich bezighouden met het welzijn van studenten. Ze werken samen in het Netwerk Studentenwelzijn.

 

Van de ‘speerpunten’ in dit actieplan hoef je als student niet meteen heel veel resultaat te verwachten. Die gaan over ietwat vage maatregelen als het creëren van bewustzijn, zorgen voor binding en een veilig studieklimaat, het voorkomen van problemen en het verbeteren van het hulpaanbod. Hoe dat allemaal precies moet, staat niet duidelijk uitgewerkt in het actieplan.

68,9 procent van de studenten ervaart prestatiedruk

Belangrijkste oorzaak van de psychische problemen is volgens een eind vorig jaar  uitgevoerd onderzoek van hogeschool Windesheim inderdaad dat veel studenten steeds meer prestatiedruk voelen. Windesheim deed onderzoek onder 3000 studenten, en de cijfers liegen er dus niet om:

  • Bijna 7 op de 10 studenten (68,9 procent) ervaart vaak tot zeer vaak prestatiedruk.
  • Uit uitgebreide testvragen bleek 14,4 procent van de studenten serieuze angst- en depressieklachten te hebben.
  • Van de studenten zelf zegt 37,5 procent met psychische klachten te kampen. De helft daarvan zoekt hulp bij onder (studenten)psychologen, decanen of andere hulpverleners. Onderzoeker Jolien Dopmeijer (Windesheim): ‘Maar dit gebeurt vaak (te) laat. Te veel studenten blijven ermee lopen of praten alleen in eigen kring over hun problemen.’
  • 31,4 procent van de alcohol gebruikende mannelijke studenten kan als een overmatige drinker worden beschouwd (dat is meer dan 21 glazen in de week). Dat geldt ook voor 24,4 procent van de alcohol gebruikende vrouwelijke studenten (meer dan 14 glazen in de week).
  • 18 procent van de onderzochte studenten heeft een matig tot hoog risico op suïcide
Beeld: Beeld: Daniël Rommens | De prestatiedruk zorgt er onder andere voor dat studenten naar medicijnen als Ritalin grijpen.

De prestatiedruk bij studenten komt trouwens niet alleen door hun studie. Ook het gebruik van social media zou ermee te maken hebben. Onder meer Facebook, Instagram en SnapChat heeft veel invloed op het zelfbeeld van jonge mensen en zou ook zorgen voor zogeheten ‘Fear of Missing Out’: de angst om dingen te missen of er niet bij te horen.


Amfetaminen
Al met al leidt dit tot een toename van stress, angststoornissen, burn-outklachten, en een toename onder studenten van concentratie-bevorderende middelen als amfetaminen en Ritalin (ook bij jongeren zonder zonder ADHD bijvoorbeeld). Ook gebruiken studenten met problemen bovengemiddeld veel alcohol.

 

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zijn ook aangesloten bij het Netwerk Studentenwelzijn. Zij zullen medezeggenschapsraden die bij het ISO aangesloten zijn – zoals de CMR bij de HvA – vragen het actieplan in te dienen bij het bestuur op hun hogeschool, in de hoop dat er iets mee gebeurt.

 

Heb jij als HvA-student last van prestatiedruk? Ervaar jij zoveel stress dat je daardoor in de problemen komt? HvanA is benieuwd naar je ervaringen. Mail ons op hvana@hva.nl en de redactie neemt contact met je op.