Medezeggenschap wil meer tijd en geld om hun werk te doen

6 april 2018 2210 Bekeken
Beeld:

Daniël Rommens | Bloemen voor verkozen raadsleden bij de uitslag van de medezeggenschapsverkiezingen in 2017

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
6 april 2018

Medezeggenschapsraden van hogescholen willen meer tijd en geld om hun werk goed te doen. De raden krijgen het steeds drukker, bijvoorbeeld door het meebeslissen over de besteding van miljoenen euro’s die vrijkomen door de invoering van het leenstelsel.

Dat meldt het Studenten Overleg Medezeggenschap namens de medezeggenschapsraden van alle hogescholen in Nederland aan het Hoger Onderwijs Persbureau.

 

Ook op de HvA kampt de medezeggenschap met een hoge werkdruk, zegt Mark van der Horst. Hij is voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), die overlegt en meebeslist met het bestuur van de hogeschool.

Beeld: Beeld: Daniël Rommens | CMR-voorzitter Mark van der Horst.

‘Een normaal lid van de CMR krijgt zes uur per week vergoed,’ zegt Van der Horst. In die tijd moet een raadslid vergaderen, maar ook stukken lezen voor de vergaderingen en contact houden met de studenten en medewerkers die op hem of haar hebben gestemd. Leden van het dagelijks bestuur van de CMR krijgen maximaal veertien uur per week vergoed.

 

Inwerken
Het aantal vergoede uren mag wat Van der Horst betreft omhoog, maar dat is niet het enige probleem. Medewerkers en studenten hebben volgens hem ook vaak problemen met hun rooster. ‘Roostermakers houden lang niet altijd rekening met de vergadering, die zij moeten bijwonen,’ vertelt hij. ‘Dat irriteert ons al een paar jaar.’ Bovendien vindt Van der Horst dat er meer aandacht moet worden gegeven aan het inwerken van nieuwe raadsleden.

 

De raad voert al langer gesprekken met het HvA-bestuur over het verlichten van de werkdruk voor raadsleden. Met resultaat: de hogeschool heeft kort geleden een communicatiemedewerker aangenomen om de CMR te helpen. Die heeft bijvoorbeeld de campagne voor de kandidaatstelling voor de medezeggenschapsverkiezingen op zich genomen.

Mark van der Horst: ‘Leden CMR hebben vaak problemen met roosters’

Voor die verkiezingen – die later dit voorjaar plaatsvinden – heeft zich trouwens een historisch hoog aantal studenten kandidaat gesteld. Maar liefst 95 studenten ambiëren een plekje in de CMR. Ook voor de facultaire raden hebben zich meer kandidaten gemeld.

 

Het HvA-bestuur en de CMR voeren op dit moment gesprekken over de regels voor de medezeggenschap. Daarin is de vergoeding die raadsleden krijgen wat Van der Horst betreft ‘zeker een onderwerp van gesprek’.