Lectoren uiten zorgen over gehaast inzetten van corona-apps

17 april 2020
Beeld:

HvanA

Geplaatst door
Daniël Rommens
Op
17 april 2020

Vijftig lectoren van verschillende hogescholen hebben in een open brief aan het kabinet hun zorgen geuit over de ‘haast waarmee stappen worden gezet om corona-apps te ontwikkelen’ voor het beheersen van het coronavirus.

De lectoren, onder wie 14 HvA’ers, vragen zich af of de overheid wel rekening houdt met de risico’s en de mogelijke impact van het gebruik van apps, zoals dat wel gebeurt bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld vaccins tegen het virus.

‘Het kan mensen schijnzekerheid geven en daarmee leiden tot minder voorzichtigheid’

‘Hoe technologie wordt ontwikkeld en met welke functionaliteit ze wordt uitgerust heeft consequenties en impact: voorzien én onvoorzien’, schrijven de lectoren. Ook de effectiviteit van de apps wordt door de lectoren met argwaan bekeken. ‘Het kan mensen schijnzekerheid geven en daarmee leiden tot minder voorzichtigheid.’

 

Als de apps eenmaal ontwikkeld zijn, kunnen ze volgens de briefschrijvers ‘op gespannen voet staan met waarden als privacy, vrijheid, rechtvaardigheid en gelijke behandeling’. De lectoren vragen zich af of de inzet van apps die de bewegingen van mensen registreren in de toekomst niet zal leiden tot meer tracking en tracing van burgers. ‘In de praktijk blijkt dat veiligheidsmaatregelen zelden worden teruggedraaid.’

 

Het Platform Praktijkgericht ICT-onderzoek, waarbij de lectoren zijn aangesloten, geeft in de brief het advies aan het kabinet om niet alleen naar de technische mogelijkheden te kijken, maar onder andere naar de impact en de ethische kant van het invoeren ervan. ‘In de afgelopen twee decennia hebben de professionele onderzoekers in het hbo deze aanpak tot een hoog niveau doorontwikkeld.’

 

De apps zouden volgens de lectoren open source ontwikkeld moeten worden. ‘De broncode van de apps moet beschikbaar worden gesteld, zodat maatschappelijke controle mogelijk is.’ Bovendien moet volgens de lectoren de anonimiteit van de gegevens die personen via de apps delen gewaarborgd zijn en moet transparant zijn ‘wie toegang heeft tot welke gegevens’.

 

De volledige brief is hier te lezen.

 

De brief werd door deze HvA’ers ondertekend: Somaya Ben Allouch, Geert Boosten, Dick van Damme, Raoul Engelbert, Robert van den Hoed, Ben Kröse, Geert Lovink, Nanda Piersma, Walther Ploos van Amstel, Frank Suurenbroek, Bart Visser, Martijn de Waal, Pascal Wiggers en Katrien de Witte