Mening: ‘Maak ook een steunpakket voor het hbo, nu BSA uitgesteld is’

30 maart 2020
Beeld:

Anne Posthuma

Geplaatst door
Jeroen Keip
Op
30 maart 2020

Dat het bindend studieadvies opgeschort is, vindt docent Jeroen Keip (Amsib) terecht, maar het zorgt wel voor meer studenten die doorstromen en dus extra werk. Daarom moet de HvA meer middelen krijgen uit Den Haag, schrijft hij.

De BSA’s worden uitgesteld. Hartstikke goed, want de inzet van alle betrokkenen ten spijt wordt een grotendeels digitaal semester nooit hetzelfde als die van vlees, bloed, baksteen en cement. Om nog maar niet te spreken van de privéomstandigheden waar studenten, docenten en bestuurders onvermijdelijk, maar hopelijk beperkt, mee te maken hebben.

 

Dit stelt bestuurders en docenten echter wel voor een logistiek probleem: het extra hoge aantal studenten in het eerste en tweede jaar van de opleidingen. Er wordt voor een aantal studenten terecht een uitzondering gemaakt, maar zij blijven nu studeren terwijl ze anders tegen een negatief studieadvies waren aangelopen. Dat vormt een uitdaging die we niet moeten onderschatten.

Het bindend studieadvies is opgeschort

Alle eerstejaarsstudenten op de HvA kunnen volgend jaar door met hun studie. Dat heeft de HvA besloten naar aanleiding van het overleg tussen de Vereniging Hogescholen en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Studenten krijgen op deze manier de mogelijkheid om hun BSA-norm in het volgende studiejaar te halen. Ook wordt de aanmelddeadline voor studies opgeschoven van 1 mei naar 1 juni. Studenten die al in het tweede jaar zitten en een opgeschort bsa hebben, moeten dit jaar wel aan hun verplichte aantal punten voldoen.

Nu is er gelukkig een voorbeeld van een oplossing, al geldt die voor een andere groep. De Nederlandse overheid is bereid gebleken om bedrijven en zzp’ers die door de coronacrisis in de problemen komen, te helpen met een steunpakket.

 

Ook het onderwijs zou in aanmerking moeten komen voor hulp: een extra crisisbudget. Niet als liefdadigheid, maar om ook in het volgende schooljaar de kwaliteit te kunnen garanderen aan alle studenten. Ik denk aan een verruiming van het aantal fte’s aan docenten en medewerkers, de huur van meer lokalen en tentamenruimtes, en wat voor leermaterialen er verder nodig zullen zijn.

 

Dat is een rechtvaardige oproep aan het kabinet, omdat onvoldoende extra middelen niet alleen een aanslag op de medewerkers zal blijken, maar ook op de studie- en toekomstkansen van de studenten. Met de juiste ondersteuning vanuit de overheid, staat er begin september een organisatie die haar beloftes, in weerwil van tegenslagen, waar kan maken.

Als een sector vitaal genoemd wordt, dan hoort daarbij de juiste financiële ondersteuning

Maar er is meer: de HvA en het gehele hoger onderwijs kunnen deze situatie aangrijpen om de nog altijd groeiende onzekerheid een halt toe te roepen, zodat werkuren genormaliseerd kunnen worden, groepen kleiner, er meer ruimte zal komen voor individuele contacturen en – doe eens gek – een wat langer zieke docent of medewerker vervangen kan worden door een frisse collega.

 

Hoe dit kan? Door het eerdergenoemde ‘crisisbudget’ aan te houden als het nieuwe normaal, dus voor collegejaar 2021-22 en daarna. Het hoger onderwijs zou zich ook voor later in moet zetten om meer geld uit Den Haag los te krijgen. Als een sector vitaal genoemd wordt, dan hoort daarbij de juiste financiële ondersteuning. En neem dan gelijk afscheid van perverse prikkels als outputfinanciering of als ‘effectiviteitskorting’ vermomde bezuinigingen.

 

De crisis gaat onvermijdelijk veel slachtoffers maken, net zoals de kredietcrisis van 2008.  Waar de publieke sector toen een knuaw kreeg en het leidde tot een nóg fanatieker bezuinigingsbeleid van de overheid, kan het dit keer anders gaan. De HvA heeft een taak als emancipatiemotor, maar om dat te blijven doen en sterker te worden zal de hogeschool dit moment aan moeten grijpen om een rol te spelen in de her-emancipatie van het hoger onderwijs, en van de publieke sector in het algemeen.

 

Jeroen Keip is docent Business English bij de Amsterdam School of International Business, aan de Faculteit Business & Economie.